Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81 – Hoatieu.vn

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Mau don de nghi ho tro chi phi hoc tap moi nhat ban hanh theo nghi dinh 81 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập được dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Phụ huynh học sinh sẽ viết đơn và đề nghị được hỗ trợ chi phí học tập cho con em mình. Mời các bạn tham khảo.

1. Đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ đóng học phí

1.1. Đối tượng được giảm học phí:

Căn cứ Điều 16 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định như sau:

1.2. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập

Căn cứ Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định như sau:

2. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP

Đơn căn cứ theo phụ lục III ban hành kèm Nghị định 81/2021/NĐ-CP, đây mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập mới nhất có hiệu lực pháp luật.

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định 81/2021/NĐ-CP
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định 81/2021/NĐ-CP

3. Đơn đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP

Nếu con em bạn thuộc cả hai diện được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập của hai điều trên, thì phụ huynh có thể làm đơn đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chuẩn xác nhất theo phụ lục IV Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Đây là mẫu đơn đang có hiệu lực pháp luật.

Xem thêm:  Chất vàng mười trong tùy bút Người lái đò sông Đà (7 Mẫu) - Văn 12
Đơn đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP
Đơn đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP

4. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP

Hiện nay mẫu đơn theo hai nghị định này đã hết hiệu lực, Hoatieu liệt kê vào bài để bạn đọc tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP)

Kính gửi: ………………………………Cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông/Phòng giáo dục đào tạo/Sở giáo dục đào tạo (1)

Họ và tên (2): …………………………………………..

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3): ..

Hiện đang học tại lớp: …………….. Trường: ……..

Thuộc đối tượng: …………………………………………(ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

………., ngày …. tháng …. năm ………..Người làm đơn (4) (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5)

Xác nhận em: ……………………………………………………………………………………..Hiện đang học tại lớp ……………. Học kỳ: ………………. Năm học: ………………

…………, ngày …. tháng ….. năm ………..Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm:  Dàn ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập - Văn 12 (4 mẫu)

(1) Gửi cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông nếu học công lập; gửi phòng giáo dục đào tạo nếu học mầm non và trung học cơ sở ngoài công lập; gửi Sở giáo dục đào tạo nếu học trung học phổ thông ngoài công lập.

(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Trên đây là mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, đây là mẫu đơn 2023 mới nhất hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Biểu mẫu: Giáo dục – Đào tạo của Hoatieu nhé.

  • Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí
  • Đơn xin hoãn nộp học phí
  • Đơn xin rút tiền học phí
Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.