Cập nhật các đại dương cũ trong Minecraft 1.13 bằng MCEdit

Cảnh báo

Hướng dẫn này giải thích cách đặt lại các chunk (một hình hộp có mặt đáy vuông diện tích 16×16 ô, là khối cố định) trong thế giới của phiên bản tiền Java 1.13 để tái tạo trong Phiên bản Java 1.13, do đó nếu bạn có thế giới lớn thì bạn không cần phải di chuyển hàng ngàn khối vào các địa hình chưa được khám phá để xem địa hình mới . [1]

Hướng dẫn này phù hợp với mọi dung lượng thế giới, thậm chí lên tới 2GB.

Cách tiếp cận này hiệu quả trong các thế giới được tạo sau phiên bản Java 1.7.2 cho đến phiên bản Java 1.12.2. Tuy nhiên, nó sẽ không hoạt động nếu bạn mở thế giới trong phiên bản 1.13 hay bất kỳ bản phát hành trước đó hoặc ảnh chụp nhanh nào được phát hành sau phiên bản Java 1.12.2. Nếu bạn đã làm điều đó, bạn sẽ cần mở thư mục sao lưu và thay thế thế giới của bạn bằng bản sao lưu.

Cách thức hoạt động

Phiên bản Java 1.13 thay đổi thế hệ đại dương, đầm lầy và sông trên thế giới bằng cách thêm các tính năng như tàu đắm, rạn san hô và cỏ biển. Tuy nhiên, việc tạo địa hình mới không gây ảnh hưởng đến các loại quần xã hoặc độ cao địa hình (với một vài ngoại lệ, như u / bdm68 đã chỉ ra. [2])

Sử dụng một công cụ bên ngoài, chúng ta có thể xóa bất kỳ đại dương, sông và đầm lầy trong thế giới hiện hữu. Khi thế giới được mở trong phiên bản 1.13, trò chơi sẽ tạo lại các chunk mà chúng ta đã xóa trước đó. Vì các loại quần xã và độ cao không thay đổi trong phiên bản 1.13 nên các chunk được tái tạo sẽ hòa hợp hoàn toàn vào cảnh quan hiện có, nhưng chúng sẽ tạo ra các tính năng dưới nước mới hơn.

Sử dụng plugin trong MCEdit có thể xóa một số quần xã sinh vật ra khỏi thế giới. Bạn có thể chỉ định chính xác quần xã sinh vật bạn muốn xóa. Bạn cũng có thể bảo vệ các khu vực trong thế giới của bạn trong trường hợp bạn cần bảo tồn các công trình hiện có trong các quần xã.

Plugin kiểm tra từng chunk trong thế giới của bạn và quyết định chunk nào có thể bị xóa. Trong Minecraft, một chunk đơn lẻ có thể chứa các quần xã sinh vật khác nhau. Ví dụ, dọc theo bờ đại dương, rất nhiều chunk chứa các quần xã sinh vật đại dương cũng như các quần xã bãi biển. Đôi khi cách xử lý các trường hợp này không rõ ràng, vì vậy plugin có thể được sử dụng ở một trong hai chế độ:

  • Chế độ aggressive xóa các chunk chứa bất kỳ quần xã nào được chọn. Ví dụ: nếu bạn quyết định xóa tất cả các quần xã sông trong chế độ aggressive, plugin sẽ xóa một chunk ngay khi nó chứa một khối quần xã sông, bất kể các quần xã nào khác có trong chunk đó.
  • Chế độ cautious chỉ xóa các chunk không chứa gì ngoài các quần xãđã chọn. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu plugin xóa các quần xã đại dương và bãi biển, thì nó sẽ chỉ xóa các chunk trong đó mỗi khối là một phần của quần xã đại dương hoặc quần xã bãi biển. Nếu có một khối duy nhất trong chunk đó không phải trong quần xã đại dương và bãi biển, thì nó sẽ không xóa chunk đó.

Dưới đây là một ví dụ để minh họa sự khác biệt:

Đánh Giá Bài Viết

Kevin Nguyễn

Kevin Nguyễn là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website https://pgdgiolinhqt.edu.vn/. Anh tốt nghiệp đại học Harvard với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
33win.wtf/
33win0.net
33bet0.com
sv888-vn.com
78win