NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA HỒ CHÍ

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Chuyen ve phong cach ho chi minh chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA HỒ CHÍ MINH

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh được thể hiện qua phong cách lãnh đạo và phong cách làm việc khoa học, kế hoạch, đúng giờ, đổi mới.

Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh là sự tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người “không quan trọng”. Từ việc lớn cho đến việc nhỏ, Người đều tham khảo ý kiến của Bộ Chính trị, hay những người xung quanh và tuân thủ chặt chẽ quy trình ra quyết định. Khi quyết định mọi vấn đề kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật,… Người đều dựa vào đội ngũ trí thức, chuyên gia. Người yêu cầu phải chuẩn bị kỹ, trao đổi rộng, sao cho mọi chủ trương; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được cân nhắc, lựa chọn thận trọng, để sau khi ban hành, ít phải thay đổi, bổ sung.

Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh là sự động viên, khuyến khích để cấp dưới nói sự thật và cấp trên không sợ nghe sự thật. Hồ Chí Minh yêu cầu: việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với quần chúng; tin vào quần chúng; theo trình độ giác ngộ và sự tự nguyện của quần chúng. Tuy nhiên tuyệt đối không theo đuổi quần chúng.

Xem thêm:  Sơ đồ tư duy Làng dễ nhớ, ngắn gọn - VietJack.com

Phong cách lãnh đạo còn được thể hiện qua việc tổ chức kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên. Theo Hồ Chí Minh, để nghị quyết đi vào cuộc sống, cần có sự kiểm tra, kiểm soát nghiêm túc, chặt chẽ. Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tác phong kiểm tra sâu sát. Người thường xuyên về các địa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị bộ đội…, từ miền núi đến hải đảo để thăm hỏi chiến sĩ và đồng bào, để xem xét tình hình và kiểm tra công việc. Hằng ngày, Người đều đọc báo, đọc thư của nhân dân gửi lên, đối với những ý kiến hay, cần tiếp thu, việc gấp cần giải quyết, Người dùng bút đỏ đóng khung lại, chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm, yêu cầu nghiên cứu và giải quyết.

Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh còn là luôn luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân. Từ trong suy nghĩ và hành động, Hồ Chí Minh luôn thể hiện tư tưởng trọng dân và tin dân, xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, của tập thể lên trên, lên trước. Người lấy dân làm đối tượng phục vụ và để phục vụ được dân , Người luôn gần gũi với nhân dân để thấu hiểu nhân dân, chăm lo cho nhân dân, nâng cao đời sông của nhân dân.

Xem thêm:  Bài văn mẫu Phân tích những cảm nhận tinh tế của Xuân Diệu trước

Hồ Chí Minh cho rằng, một tấm gương sống giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Toàn bộ cuộc đời và hoạt động cách mạng của Bác là tấm gương sáng ngời về đạo đức, phong cách, lối sống để

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.