Tổng kết Hội thi GVDG cấp tiểu học năm học 2016 – 2017

I.Đánh giá về công tác chuẩn bị cho hội thi:

-Thực hiện văn bản hướng dẫn của Sở và quy trình nhiệm vụ năm học 2016-2017, Phòng đã có công văn 319/PGDĐT về việc hướng dẫn về tiêu chuẩn, yêu cầu, điều kiện, đối tượng dự thi, quy trình, thời gian tổ chức hội thi ở các cấp từ ngày 19 tháng 10 năm 2016.

Đối tượng là giáo viên trong biên chế đã hết hạn tập sự, đạt trình độ đào tạo chuẩn của bậc học hiện đang công tác tại các trường tiểu học.

Điều kiện: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017 Có phẩm chất đạo đức tốt, được học sinh và đồng nghiệp tín nhiệm. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch trường giao.

- Số lượng không hạn chế của tất cả các môn học

- Đã chuẩn bị tốt các điều kiện về hồ sơ, biểu mẫu, văn phòng phẩm, kinh phí cho hội thi.

-Các trường đã phổ biến văn bản hướng dẫn tổ chức hội thi cho toàn thể GV được biết.

-Chủ động tổ chức hội thi ở cấp trường nghiêm túc, đồng thời báo cáo danh sách giáo viên dự thi cấp huyện về phòng đúng tiêu chuẩn và thời gian quy định.

-Các trường có đặt địa điểm thi đã chủ động chương trình, sữa sang lại cảnh quan tạo không khí thi đua trong nhà trường, đã có băng cờ, khẩu hiệu chào mừng hội thi.

II.Đánh giá về hội thi cấp huyện:

1. Tinh thần thái độ tham gia hội thi:

 Tất cả các giáo viên tham gia hội thi đều nhiệt tình với tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để đến với hội thi, tất cả các đ/c dự thi đều là những nhân tố tích cực được lựa chọn  từ 22 trường tiểu học và trường THCS Linh Thượng trên địa bàn huyện , được sự giúp đỡ đồng tình của cán bộ giáo viên trong các nhà trường.

2. Nội dung thi  :

2.1. Phần thi lí thuyết:

Ưu điểm:

Đa số các đồng chí dự thi đều nắm bắt được các điểm thay đổi mới về đánh giá định kỳ

Đăng ký tham gia dự thi có 93 đồng chí

Đạt kết quả tham dự thi vòng 2 71 đồng chí đạt tỷ lệ 76,3 %

Về giờ dạy:

- Có 71 đ/c đủ điều kiện dự thi thực hành

Ưu điểm:

-Có 100% số trường đều có giáo viên tham gia dự thi

Nội dung

Truyền thụ đầy đủ chính xác các kĩ năng cho học sinh theo yêu cầu của chương trình, xác định đúng trọng tâm bài dạy, biết lựa chọn và bổ sung kiến thức hợp lí sát với đối tượng học sinh-.

-Về nội dung bài dạy từng môn học của giáo viên dự thi đảm bảo tính chính xác, khoa học, đảm bảo quan điểm lập trường tư tưởng chính trị, đảm bảo tính hệ thống, kiến thức trọng tâm bài học, chú ý rèn kỹ năng, bồi dưỡng thái độ tình cảm cho học sinh.

- Phương pháp: Giáo viên đã biết tổ chức cho học sinh phát huy được tính tích cực trong học tập, tự tìm tòi, tự phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức, biết phát hiện vấn đề và cùng nhau thảo luận giải quyết vấn đề. Giáo viên biết vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học, tổ chức học theo nhóm, giáo viên diễn đạt, trình bày rõ ràng, ngôn ngữ chính xác, hoạt động của thầy và trò nhịp nhàng, chữ viết cẩn thận, tiến trình bài dạy hợp lý, Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, khai thác kiến thức trực quan tốt.

- Nhiều giáo viên đã quan tâm đến tất cả các đối tượng học sinh, phân bố thời gian hợp lý,

Phong thái nhẹ nhàng, gần gủi học sinh , tác phong sư phạm mẫu mực, lời giảng rỏ ràng mạch lạc.

Giáo viên đã sử dụng đúng phương pháp đặc trưng bộ môn, phù hợp với kiểu bài dạy của bộ môn theo tinh thần đổi mới, nhiều tiết dạy đã sử dụng tốt phương pháp DH nêu vấn đề, DH hợp tác theo nhóm, phương pháp tích hợp, phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh trong lĩnh hội kiến thức và rèn kỹ năng, Đa số các GV đã UDCNTT trong tiết dạy thi bằng hình thức GAĐT.

-Quá trình dạy học đã thực hiện đủ các bước lên lớp, bám sát mục tiêu bài soạn để tổ chức linh hoạt các hoạt động trong giờ học.

- Nhiều giờ dạy đã bám sát theo chuẩn KTKN và đã có nâng cao. Tích hợp được các nội dung giáo dục khác vào tiết dạy.

*Đánh giá chung: Mặc dầu còn 1 số khó khăn như: Hội thi năm nay diễn ra trong cuối tháng 11 là tháng  với bề bộn nhiều công việc ở các trường, Về thời tiết không thật sự thuận lợi. Nhưng HĐGK, GV dự thi, CBQL, GV, NV các trường đã có sự cố gắng lớn để hội thi đạt được các yêu cầu đề ra.  Hội thi đã thành công trên một số mặt sau:

-Một là: Hội thi GVDG là 1 hoạt động đỉnh cao, 1 nội dung của phong trào thi đua “Hai Tốt” nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh đáp ứng ngày càng cao với nhiệm vụ, thông qua hội thi để rèn luyện, nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức, tinh thần tự học của mỗi GV nên đã được các trường và giáo viên hưởng ứng sâu rộng.

-Hai là: Các trường và phòng đã làm tốt công tác chuẩn bị cho hội thi từ cấp cơ sở, nhiều trường đã bồi dưỡng về nhận thức, cung cấp thông tin, tư liệu cho GV, tổ chức dạy thử để rút k/n, trong hội thi ở cấp cơ sở nhiều trường do đặc thù ít giáo viên nên đã kết hợp với hoạt động của cụm chuyên môn để đánh giá xếp loại giờ dạy cho GV dự thi cấp trường.

-Ba là: Hội thi GVDG năm nay đã tiếp tục bám sát yêu cầu về nhiệm vụ năm học đảm bảo chất lượng giảng dạy và công tác của giáo viên nên kết quả mang lại thực chất hơn, danh hiệu của giáo viên vừa  là sự phản ánh về năng lực SP, về ý thức tự học hỏi vươn lên, đồng thời đó cũng là sự nhiệt tình, hiệu quả trong các mặt công tác nhất là việc kèm cặp bồi dưỡng, phụ đạo, động viên, giúp đỡ cho đối tượng học sinh yếu kém, vận động duy trì về số lượng.

-Thứ tư là: Hội thi đã chọn ra được những GV tiêu biểu nhất, có  năng lực và kinh nghiệm để làm nòng cốt cho công tác bồi dưỡng GV sau này

-Năm là: Thông qua hội thi đã thúc đẩy thêm việc xây dựng CSVC, mua sắm, sử dụng trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học, đẩy mạnh UDCNTT, công tác QL ở các trường học ngày càng đi vào nền nếp.

*Kết quả hội thi ở cấp huyện:

 -Đăng ký dự thi ở cấp huyện: 93 đồng chí

- Đạt 68 đồng chí – Đạt tỷ lệ 73,1 %

Một số hình ảnh:

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????