Thủ tục hủy hóa đơn giấy để sử dụng hóa đơn điện tử

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Phương pháp hủy hóa đơn giấy chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử: Hồ sơ hủy hóa đơn giấy, cách hủy hóa đơn giấy; Cách nộp thông báo kết quả hủy hoá đơn GTGT qua mạng như nào? Kế toán Thiên Ưng xin trích các văn bản quy định mới nhất:

1. Các trường hợp hủy hóa đơn GTGT:Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau: a. Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn. b. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. – Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. – Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất. c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ Công ty: – Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ: Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến. Chú ý: Trường hợp hóa đơn GTGT viết sai: Nếu các bạn viết sai hóa đơn GTGT mà chưa kê khai -> Các bạn chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai là được không cần phải làm thủ tục hủy hóa đơn. – Trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai và xuất hóa đơn điều chỉnh (Không phải hủy hóa đơn)

Xem thêm:  FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O - VietJack.com

Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử:Theo Công văn 9527/CTQNI-TTHT ngày 24/11/2021 của Cục thuế Tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn: Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Căn cứ Quyết định số 1833/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh. Kể từ thời điểm được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp, tổ chức phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây và tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn việc hủy hóa như sau: – Doanh nghiệp, tổ chức phải thực hiện hủy hóa đơn giấy (hóa đơn tự in, đặt in) đã thông báo phát hành hoặc đã mua của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính kể từ thời điểm được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TTBTC của Bộ Tài chính.

Xem thêm:  Top 10 món ngon với thịt gà công nghiệp hấp dẫn, không bở

2. Hồ sơ hủy hóa đơn giấy / GTGT gồm:

Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn (trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh) + Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.- Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy + Bảng kiểm kê ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần hủy không liên tục);- Biên bản hủy hóa đơn;- Thông báo kết quả hủy hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). + Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy.

Cách hủy hóa đơn giấy / GTGT các bước như sau:-> Các bạn chỉ cần nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC) cho cơ quan thuế. (Còn các mẫu biểu trên các bạn tự lập và lưu tại DN để sau này giải trình). -> Có 2 hình thức nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn như sau:

Nếu nộp trực tiếp: Các bạn lập 2 bản: 1 bản lưu tại DN, 1 bản nộp cho CQ thuế (hiện tại chủ yếu Cơ quan thuế sẽ nhận qua mạng nhé)

Xem thêm:  Cá hồi làm món gì ngon? Bật mí 15 cách chế biến ngon nhất

Tải về tại đây: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Nếu nộp qua mạng: Vào phần mềm HTKK làm -> Kết xuất XML để nộp qua mạng:

cách hủy hóa đơn giấy

hồ sơ hủy hóa đơn giấy

-> Sau khi làm xong các bạn kết xuất XML, rồi vào trang thuedientu.gdt.gov.vn để nộp qua mạng nhé (Giống như nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thôi nhé) Thời hạn nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn GTGT: – Chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn. Các hình thức huỷ hoá đơn GTGT:– Cắt góc (Cắt góc dưới bên phải, góc phần chữ ký thủ trưởng đơn vị) – Đốt – Xé nhỏ (Trong các hình thức huỷ hóa đơn nêu trên thì mỗi Chi cục thuế lại yêu cầu 1 hình thức khác nhau. Nơi thì yêu cầu xé nhỏ không được cắt góc. Nơi thì hướng dẫn là Đốt. Nơi thì hướng dẫn cắt góc …)

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.