Kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Va phong trao thieu nhi chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN AN LÃO

Số : / KH – THTV-LĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân viên, ngày 6 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

NĂM HỌC 2022- 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm học 2022- 2023 trường TH Tân Viên có 23 lớp

Tổng số học sinh là học sinh: 809 học sinh

Trường có 39 cán bộ GV – CNV. Với đặc điểm trên nhà trường có nhiều thuận lợi, nhưng bên cạch đó cũng có không ít khó khăn trong công tác Đội và phong trào thiếu niên.

* Thuận lợi:

HS của trường rất chăm ngoan, luôn có ý thức và hăng hái, tự giác, nhiệt tình tham gia công tác Đội.

BGH rất quan tâm đến công tác Đội.

GVCN rất quan tâm tới vấn đề hoạt động của Đội ở HS lớp mình phụ trách.

Trường được sự quan tâm của PGD, Hội đồng đội huyên, các cấp chính quyền địa phương và hội phụ huynh học sinh, đặc biệt là Chi Đoàn thanh niên nhà trường rất quan tâm đến công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn, do đó hoạt động Đội cũng có điều kiện phát triển.

Trong năm học 2022 – 2023 nhà trường đã đạt được nhiều thành tích về chất lượng giáo dục.

* Khó khăn:

– Do ®Æc ®iÓm c¸c em lµ häc sinh TiÓu häc cã ®é tuæi tõ 6 -10 tuæi, ë løa tuæi nµy c¸c em cßn qu¸ nhá để chñ ®éng tham gia c¸c ho¹t ®éng §éi, do vËy ho¹t ®éng tù qu¶n ch­a cao, c¸c ho¹t cßn mang tÝnh thô ®éng

– Học sinh vùng nông thôn ít tiếp xúc với các loại hình văn hoá nghệ thuật nên còn e dè khi tham gia sinh hoạt Đội.

– Liên Đội còn nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất.

II. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022 -2023

Thực hiện sự chỉ đạo liên ngành của Hội đồng Đội huyện An Lão và Phòng GDĐT; trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong năm học 2021-2022; Liên đội TH Tân Viên xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học 2022 – 2023 như sau:

A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027; tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2017 – 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch hành động của Đội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Tổng kết phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2018 – 2022; xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Thiếu nhi

Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Đội trong giai đoạn mới.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thiếu nhi; nhân rộng mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”. Tập trung triển khai các mô hình trải nghiệm sáng tạo cho đội viên, nhi đồng bậc Tiểu học và trải nghiệm hướng nghiệp, định hướng giá trị cho đội viên bậc Trung học cơ sở.

4. Triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 – 2027”; mở rộng các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho thành viên câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp. Tăng cường các giải pháp trang bị kỹ năng thực hành xã hội và kỹ năng phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

5. Tập trung bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Đội

B. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi Việt Nam

Làm nghìn việc tốt

Tiến bước lên Đoàn”

* Bài hát chủ đề năm học

Thiếu nhi làm theo lời Bác (Nhạc và lời: Nhạc sĩ Mai Trâm

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

A. CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

1. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

1.1. Tạo môi trường giáo dục thiếu nhi thực hiện lời dạy Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

* Mục đích:

Liên đội thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và nâng cao chất lượng sinh hoạt dưới cờ hằng tuần; hướng dẫn sinh hoạt chi đội, sinh hoạt sao nhi đồng định kỳ và sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục, định hướng cho thiếu nhi các giá trị về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới.

– Liên đội tuyên truyền về các phong trào truyền thống của Đội nhân kỷ niệm 75 năm phong trào “Trần Quốc Toản”, 65 năm phong trào Kế hoạch nhỏ, 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”. tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” ; tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Bác Hồ với thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ” kỷ niệm 133 năm sinh nhật Bác Hồ.

– Liên đội tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng, gia đình cán bộ chiến sĩ làm việc tại biên giới,

biển đảo; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, dịch bệnh.

– Tăng cường các hình thức tuyên truyền trực quan, giới thiệu về di tích lịch sử, cách mạng, gặp mặt các nhân chứng lịch sử tại địa phương thông qua hành trình tìm về địa chỉ đỏ và qua các kênh thông tin của tổ chức Đoàn, Đội.

– Tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, xây dựng nếp sống văn hóa cho thiếu nhi; xây dựng các mối quan hệ đúng mực với gia đình, nhà trường, xã hội; bồi đắp tình yêu gia đình, nhà trường, cộng đồng, tình yêu quê hương, đất nước … phù hợp với tình hình mới của địa phương, đơn vị. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; tích cực tuyên truyền cho thiếu nhi về các gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt gắn với sinh hoạt theo chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

Xem thêm:  Đáp án tuần 8 cuộc thi chung tay vì an toàn giao thông 2022

.* Nội dung, giải pháp:

– Tuyên truyền, giáo dục cho đội viên trong liên đội hiÓu biÕt về lịch sử, văn hoá, cách mạng vµ truyền thống của dân tộc gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, hội diễn văn nghệ, nói chuyện truyền thống, giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử.

– Gi¸o dôc thiÕu niªn biÕt yªu th­¬ng, biÕt chia sÎ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thiÕt thùc nh­: “Đền ơn đáp nghĩa”“Địa chỉ nghĩa tình”, “Aó lụa tặng bà”. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề: “Tự hào truyền thống Đội ta”, “Em là đội viên”, “Khăn quàng thắm mãi vai em” qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

– Tæ chøc, hướng dẫn các chi đội làm tốt phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” tổ chức tại chi đội các diễn đàn “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, tiếp tục xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi”.

– Tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

* Chỉ tiêu:

– 100% ®éi viªn thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

– 80% ®éi viªn đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

– Liên Đội xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thiếu niên”.

1.2. Tạo môi trưng cho thiếu nhi thỉ thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

* Môc ®Ých:

-Liên đội tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tập tốt. Tạo môi trường để đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến

– Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi. Tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” thông qua việc tuyên truyền và đưa các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tiếp cận tới đội viên, học sinh. Hướng dẫn đội viên, học sinh tham gia viết tin, bài, tác phẩm thơ, văn gửi về Báo Thiếu niên

Tiền phong và Nhi đồng. Tích cực hưởng ứng tham gia Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò “Cây bút tuổi hồng”.

– Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ”, xây dựng quỹ “Vòng tay bè bạn” và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

– Tổ chức các hoạt động, hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi; triển khai chương trình “Đọc sách cho tương lai”.

* Néi dung, gi¶i ph¸p:

– Tæ chøc c¸c phong trµo “S¸ng t¹o, tù häc, tù nghiªn cøu” nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng t­ duy, tÝnh tù häc cña ®éi viªn nhi ®ång.

– TriÓn khai cã hiÖu qu¶ c¸c phong trµo “Hoa ®iÓm tèt”, Vë s¹ch ch÷ ®Ñp”, “RÌn nÐt ch÷, luyÖn nÕt ng­êi”, §Þnh h­íng cho thiÕu nhi cã ý thøc “V­ît khã häc tèt” “Häc ®i ®«i víi hµnh”, KhuyÕn khÝch thiÕu nhi x©y dùng ph­¬ng ph¸p häc tËp chñ ®éng, s¸ng t¹o, x©y dùng ý thøc tù häc, tÝnh tù lËp, trung thùc trong thi cö. TriÓn khai phong trµo “Gãc häc tËp t¹i nhµ”, “Bµn häc danh dù”, “Líp häc kiÓu míi”.

– RÌn luyÖn ý thøc, t¸c phong cho thiÕu nhi th«ng qua viÖc thùc hiÖn nghiªm chØnh NÒ nÕp nghi thøc ho¸ trong tr­êng häc” nh»m gi¸o dôc cho thiÕu nhi kh«ng nghØ häc tuú tiÖn, kh«ng ®i muén, kh«ng nãi chuyÖn riªng trong giê häc. H­íng dÉn cho thiÕu nhi biÕt lao ®éng gióp ®ì gia ®×nh theo kh¶ n¨ng cña m×nh, tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi phï hîp, cung cÊp cho thiÕu nhi kü n¨ng sèng vµ b­íc ®Çu ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cho c¸c em trong t­¬ng lai.

* Chi tiêu:

– 100% chi đội có mô hình giúp nhau học tập tốt.

– 80% đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

– 100% tham gia phong trào “mua, đọc và làm theo báo Đội”

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

* Môc ®Ých:

– Tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các liên đội ở đô thị với các liên đội vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo. Duy trì tổ chức hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”.

– Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương học đường, tinh thần đoàn kết. Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt liên đội, chi đội và các hoạt động phòng, chống bạo lực học đường tạo môi trường an toàn cho thiếu nhi trong trường học.

– Củng cố, phát triển các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi rèn luyện các kỹ năng sinh hoạt tập thể, nâng cao thể lực, phát triển năng khiếu.

– Tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi hoạt động thể dục thể thao phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, thông qua việc thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và thực hiện các nội dung trong Chương trình “Rèn luyện đội viên”.

* Chi tiêu:

– 100% đội viên nhi đồng hoàn thành tốt chương trình Rèn luyện đội viên và dự bị đội viên

– 100% chi đội có mô hình giúp nhau học tập tốt.

– 100% nhi đồng đội viên xây dựng mô hình hòm thư điều em muốn nói

– 100% lớp nhi đồng, chi đội xây dựng phong trào đôi bạn cùng tiến

1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

* Môc ®Ých:

– Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn

trường, lớp xanh – sạch – đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

– Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở nơi sinh sống; trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hình thành ý thức, thói quen không xả rác trong đội viên, học sinh.

Xem thêm:  Soạn bài Một người Hà Nội | Ngắn nhất Soạn văn 12 - VietJack.com

– Hướng dẫn và tổ chức triển khai chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” và các hoạt động hình thành ý thức, thói quen bảo vệ môi trường, cho đội viên, thiếu nhi thông qua các mô hình như: lớp học xanh, vì mái trường xanh, nhà vệ sinh thân thiện, vườn hoa trong khuôn viên trường; chương trình “Ươm mầm xanh”, trải nghiệm một ngày làm nông dân, tham quan trung tâm giống, cây trồng; tham quan, dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên, tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái.

– Tổ chức hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức tự chăm sóc sức khỏe bản thân và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, gia đình, trường học và nơi công cộng. Tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức trách nhiệm của thiếu nhi trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai hiệu quả Chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” giáo dục về môi trường cho thiếu nhi.

– Thực hiện “Quy tắc V2K” (Vaccine – Khẩu trang – Khử khuẩn) và tiếp tục thực hiện “Thông điệp 5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế nếu xuất hiện những biến chủng mới gây ảnh hưởng đến sức khoẻ học sinh trong phòng, chống dịch Covid-19.

– Tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ bản thân và tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19.

– Duy trì hoạt động của các “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ” trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học.

* Chỉ tiêu:

– 100% chi Đội xây dựng quỹ “Giúp bạn nghèo vượt khó”.

– 100% chi Đội có đội phát thanh măng non.

– 100% chi Đội kí cam kết không vi phạm luật ATGT, chống ùn tắc giao thông tại các cổng trường.

– 100% Liên đội, Chi đội thực hiện phong trào “ Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp”

– 100% đội viên nhi đồng biết tự bảo vệ bản thân và tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19.

1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

– Tổ chức hoạt động giáo dục, đẩy mạnh hoạt động “Nói lời hay, làm việc tốt” giúp thiếu nhi nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi.

– Giáo dục thiếu nhi lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hàng ngày thông qua việc đẩy mạnh giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trên chuyên mục “Em làm việc tốt”, “Những bông hoa nhỏ”, “Gương sáng đội viên”. Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”.

– Tổ chức các hoạt động, chương trình diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường”.

* Chỉ tiêu:

– 100% chi đội biết “nói lời hay làm việc tốt”

2. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

* Mục đích:

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đội và công tác nhi đồng. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ban chỉ huy Liên, chi Đội, phụ trách sao nhi đồng. Phát huy tính chủ động, sáng tạo cho thiếu nhi tham gia hoạt động Đội. Củng cố hệ thống tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đồng Đội các cấp.

* Nội dung, giải pháp:

21. Công tác nhi đồng

– Củng cố và thành lập các Sao nhi đồng ngay từ đầu năm học. Đổi mới, đa dạng, linh hoạt các hình thức, nội dung chương trình sinh hoạt Sao nhi đồng. Nâng cao chất lượng hoạt động của Sao nhi đồng tự quản. Thực hiện tốt chương trình “Dự bị đội viên”.

– Phát huy vai trò tự quản của nhi đồng dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng về phương pháp, cách thức, kỹ năng tiến hành hoạt động Sao nhi đồng. Duy trì các hoạt động: “Phụ trách Sao giỏi”, “Sao nhi đồng chăm ngoan”… Tiếp tục triển khai có hiệu quả“Hướng dẫn hoạt động nhi đồng trong giai đoạn mới” của Hội đồng Đội thành phố.

2.2. Công tác đội viên

– Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; trong tổ chức lễ kết nạp Đội cần tạo cho các em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên. Khuyến khích tổ chức Lễ kết nạp đội viên tại các khu di tích lịch sử, cách mạng của địa phương.

– Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022. Tổ chức các hoạt động, ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” với việc triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và đổi mới sáng tạo trong tổ chức tiết sinh hoạt Đội.

2.3. Công tác xây dựng chi đội, Liên đội

– Nhân rộng mô hình “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt). Duy trì sinh hoạt liên đội, chi đội với các hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung chủ đề, chủ điểm theo chương trình năm học.

– Các Chi đội tổ chức Đại hội theo đúng quy định Điều lệ Đội và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

2.4. Công tác Chỉ huy Đội

– Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ chỉ huy Đội. Duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ Chỉ huy Đội. Tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp các em làm quen với tổ chức các

hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy Đội.

– Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và

phong trào thiếu nhi. Giới thiệu những chỉ huy Đội xuất sắc làm nguồn cán bộ cho Đoàn khi trưởng thành Đội.

* Chỉ tiêu:

– 80% Sao nhi ®ång ®¹t Sao ch¸u ngoan B¸c Hå

– 100% đội viên thực hiện tốt CTRLĐV, dự bị đội viên, 80% đạt khá – giỏi trở lên. 90% được cấp giấy chứng nhận chương trình.

Xem thêm:  Dàn ý nghị luận về lòng yêu thương con người trong xã hội ngày nay

– Phấn đấu 80% đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ

– 80% Chi Đội mạnh các cấp

– Liên đội TH Tân Viên đăng kí danh hiệu thi đua: Liên đội mạnh cấp cơ sở.

3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

– Tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ để đào tạo đội ngũ huấn luyện viên nguồn cho cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và mở rộng Hội đồng Huấn luyện cấp huyện. Thống nhất các nội dung tập huấn với các đơn vị trong

cụm (theo văn bản hướng dẫn của Thành phố); thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới cung cấp cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi; tổ chức cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi cấp cơ sở thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện phụ trách”.

– Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”,“Khăn hồng tình nguyện“, “Phụ trách giỏi”; mô hình “Liên đội phụ trách”, “Những người phụ trách tình nguyện”.

* Nội dung, giải pháp:

– Tiếp tục thực hiện, triển khai có hiệu quả “Chương trình rèn luyện phụ trách đội”, nhân rộng mô hình CLB “Phụ trách giỏi”, “Những người phụ trách tình nguyện.

– Xây dựng đội hình phụ trách tình nguyện giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao… ở các lớp học tình thương.

– Tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu niên.

– Chủ động tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức tập huấn cho

giáo viên chủ nhiệm-người phụ trách chính ở các lớp. Tổ chức các giờ sinh hoạt mẫu cho GVCN học tập.

– Tích cực tham gia học tập, nghiên cứu phát huy tính sáng tạo thông qua các hoạt động, các lớp tập huấn, chuyên đề nhằm nâng cao phương pháp, kỹ năng của cán bộ phụ trách thiếu nhi

* Chỉ tiêu:

– 100% cán bộ Đội được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đội.

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

Triển khai Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, kế hoạch hành động của Đội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục nâng cao hiệu quả và tính bền vững thực hiện chỉ tiêu hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi.

– Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp hè, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, ngày trẻ em thế giới… Quan tâm tới các đối tượng thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, con em lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn, con em cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đang đóng quân ở các vùng biên giới, biển đảo; thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh…

– Tổ chức hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em; tăng cường truyền thông về các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, ngăn ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm thiểu lao động trẻ em. Phát huy vai trò của câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp trong việc kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin; trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em.

– Chủ động tham mưu cho Đoàn Thanh niên các cấp tuyên truyền, cụ thể hóa các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 – 2027”. Mở rộng các lớp bồi dưỡng, kỹ năng cho trẻ em thực hiện tốt quyền tham gia tại gia đình, nhà trường và xã hội; kỹ năng lên tiếng tự bảo vệ mình khỏi các hành vi xâm hại, bạo hành, bạo lực.

5. Các chỉ tiêu lớn

– 100% ®éi viªn thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu 85% đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, 80% chi đội mạnh các cấp, 75% Liên đội mạnh các cấp

– 100% đội viên thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, dự bị đội viên sửa đổi, 80% đạt khá, giỏi trở lên.

– 100% các liên đội tham gia tốt phong trào “Kế hoạch nhỏ”, chương trình “Vòng tay bạn bè”.

– 100% Liên Đội, chi Đội thực hiện phong trào “Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp” mỗi Liên Đội có ít nhất 01 công trình măng non

– 100% Liên Đội thực hiện chương trình “Tháp sáng ước mơ thiếu nhi Hải Phòng”

– 100% Liên Đội tham gia phong trào ‘Mua đọc và làm theo báo Đội”

B. ChØ tiªu n¨m häc :

– Triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ, Cuộc vận động “Vòng tay bè bạn” gây quỹ Đội.

– Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình rèn luyện phụ trách, chương trình rèn luyện đội viên.

– Tổ chức tập huấn cho cán bộ Đội chủ chốt tại Liên đội theo Kế hoạch năm học.

– Đăng ký tổ chức ít nhất 01 chuyên đề trong năm học.

– Triển khai phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” tại đơn vị thường xuyên và có hiệu quả.

– Tham gia các hoạt động, cuộc thi do huyện, thành phố tổ chức.

– Triển khai tới toàn Liên Đội tải app nghìn việc tốt

IV . C«ng t¸c chØ ®¹o .

§ång chÝ GV- TPT chñ ®éng tham m­u víi BGH, BCH Chi ®oµn, c¸c Chi ®éi, c¸c líp Sao nhi ®ång thùc hiÖn tèt nhiÖm vô n¨m häc , t¨ng c­êng giao ban dự chuyªn ®Ò, t¹o mÉu ®Ó häc hái n©ng cao nghiÖp vô cho GV-TPT §éi.

§Èy m¹nh thùc hiÖn rÌn luyÖn phô tr¸ch , rÌn luyÖn §éi viªn , dù bÞ ®éi viªn .

Thùc hiÖn chÕ ®é th«ng tin, b¸o c¸o theo ®óng quy ®Þnh

V . C¸c ho¹t ®éng lín

“Ngày hội thiếu nhi vui, khỏe – Tiến bước lên Đoàn” (tháng 3/2023); “Ngày hội công nhận chương trình rèn luyện đội viên” (tháng 5/2023); “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” (cả năm học).

– Tổ chức “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”

Tæ chøc chuyên đề cấp huyện “ Vui Tết trung thu” ( Tháng 9/2022)

– Tổ chức Đại hội chi đội đại trà ( tháng 10)

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.