Cách giải bài tập về các tập hợp số cực hay, chi tiết

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Q la tap hop so gi bai tap ve tap hop so q co huong dan chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

A. Phương pháp giải

+) Định nghĩa: Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực

  R = Q ∪ I

+) Quan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q, R

Cách giải bài tập về các tập hợp số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Cach Giai Bai Tap Ve Cac Tap Hop So A01

+) Biểu diễn số thực trên trục số

– Mọi số thực đều được biểu diễn bởi một điểm trên trục số

– Ngược lại, mối điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Điền các dấu ( ∈ , ∉ , ⊂ ) thích hợp vào chỗ trống.

a) 101 …Q    101 … R    101… I

b) -1,501 … Q    0,3(35) … I

c) N …Z    Q … R

Lời giải:

a) 101 ∈ Q    101 ∈ R    101 ∉ I

b) Ta có: Cách giải bài tập về các tập hợp số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Cach Giai Bai Tap Ve Cac Tap Hop So A02

C. 0,3(35) là số thập phân vô hạn tuần hoàn nên 0,3(35) là số hữu tỉ

Nên 0,3(35) ∉ I

c) N ⊂ Z    Q ⊂ R

Ví dụ 2: Chứng minh tích của một số vô tỉ và một số hữu tỉ khác 0 là một số vô tỉ.

Lời giải:

Giả sử a là số vô tỉ và b là một số hữu tỉ khác 0

Khi đó tích a.b là một số hữu tỉ

Thật vậy, giả sử tích a.b = x là một số hữu tỉ

Xem thêm:  Tóm tắt kiến thức phương tiện và phép liên kết trong văn bản

Khi đó a = Cách giải bài tập về các tập hợp số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Cach Giai Bai Tap Ve Cac Tap Hop So A03, mà x và b là các số hữu tỉ nên Cách giải bài tập về các tập hợp số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Cach Giai Bai Tap Ve Cac Tap Hop So A03 là số hữu tỉ, mâu thuẫn với a là số vô tỉ

Vậy giả sử sai

Kết luận tích của một số vô tỉ và một số hữu tỉ khác 0 là một số vô tỉ.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1. Chọn đáp án sai

A. Nếu a là số nguyên thì a là số thực

B. Nếu a là số hữu tỉ thì a là số thực

C. Nếu a là số vô tỉ thì a được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

D. Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ

Câu 2. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:

A. Tích của hai số vô tỉ là số vô tỉ

B. Tổng của một số vô tỉ và một số hữu tỉ là số vô tỉ

C. Thương của hai số vô tỉ là số vô tỉ

D. Tổng của hai số vô tỉ là số vô tỉ

Câu 3. Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ trống sau: 1,2345666 … R

A. ∈

B. ∉

C. ⊂

D. =

Câu 4. Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống: R ∩ Q = …

A. R

B. Q

C. ∅

D. I

Câu 5. Biết Cách giải bài tập về các tập hợp số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Cach Giai Bai Tap Ve Cac Tap Hop So A07 là số vô tỉ. Trong các phép tính sau đây, phép tính nào có kết quả là số vô tỉ?

Cách giải bài tập về các tập hợp số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Cach Giai Bai Tap Ve Cac Tap Hop So A08

Câu 6. Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống: Q ∩ I = …

A. R

B. Q

C. I

D. ∅

Câu 7. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem thêm:  Bài phát biểu sơ kết học kỳ 1 của giáo viên

A. I ⊂ R

B. Q ⊂ R

C. R ⊂ N

D. Z ⊂ R

Câu 8. Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống: 15,(3096789) ∈ ….

A. N

B. Z

C. Q

D. I

Câu 9. Số Cách giải bài tập về các tập hợp số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Cach Giai Bai Tap Ve Cac Tap Hop So A11

A. Số thực

B. Số hữu tỉ

C. Số vô tỉ

D.

C. A và C đều đúng

Câu 10. Thương của một số vô tỉ và một số hữu tỉ là

A. Số thực

B. Số hữu tỉ

C. Số vô tỉ

D. Cả A và C đều đúng

D. HERE

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.