Mẫu Phiếu Đảng viên và hướng dẫn cách khai chi tiết các mục

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Phieu dang vien moi nhat chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Phiếu Đảng viên là gì? Dùng trong trường hợp nào?

Phiếu Đảng viên là văn bản được ban hành kèm Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 056/2017.

Theo đó, căn cứ khoản 2.2 Điều 2 Hướng dẫn này, sau khi được kết nạp vào Đảng, Đảng viên sẽ khai Phiếu Đảng viên để tổ chức Đảng quản lý.

Phiếu này được cấp ủy cơ sở đóng dấu giáp lai tất cả các trang bằng con dấu ướt của cấp ủy; đóng dấu giáp lai vào ảnh trong phiếu này bằng con dấu nổi của cấp ủy.

Đây là một trong những văn bản bắt buộc phải có sau khi chi bộ xét, đồng ý kết nạp vào Đảng. Đồng thời, những Đảng viên phải khai phiếu Đảng viên tại Đảng bộ gồm:

– Đang sinh hoạt Đảng chính thức;

– Được miễn sinh hoạt Đảng;

– Đảng viên mới được kết nạp;

– Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ở trong nước ra khỏi Đảng bộ huyện và tương đương.

Mẫu Phiếu Đảng viên mà Đảng viên nào cũng phải biết

Phiếu Đảng viên có ký hiệu là mẫu 2- HSĐV, ban hành kèm Hướng dẫn 09 nêu trên. Dưới đây là chi tiết mẫu Phiếu này:

Hướng dẫn cách khai chi tiết các mục Phiếu Đảng viên

Các mục ở phần tiêu đề

– Ghi rõ tên Đảng bộ tỉnh và tương đương, huyện và tương đương, Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận và chi bộ Đảng viên đang sinh hoạt Đảng. Nếu là chi bộ cơ sở thì ghi tên chi bộ cơ sở vào dòng “Đảng bộ, chi bộ cơ sở”, không ghi vào dòng “chi bộ”.

– Số lý lịch đảng viên: Do tổ chức Đảng quản lý hồ sơ Đảng viên ghi.

– Số thẻ Đảng viên: Ghi số thẻ Đảng viên trong thẻ Đảng, gồm 8 chữ số, mỗi chữ số được ghi vào một ô in sẵn trong phiếu Đảng viên theo thứ tự từ trái sang phải.

Ví dụ:

8

3

3

4

5

6

– Ảnh của Đảng viên: Ảnh màu, kiểu chân dung, 3×4 cm. Đảng viên trong lực lượng vũ trang là ảnh mặc quân phục thu đông, đội mũ kê-pi.

Các mục trong phần nội dung

1. Họ và tên đang dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, bằng chữ in hoa.

Ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.

2. Nam, nữ: Là nam thì ghi chữ “Nam”, là nữ thì ghi chữ “Nữ”.

3. Họ và tên khai sinh: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.

4. Sinh ngày: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh.

5. Nơi sinh: Ghi rõ xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước.

6. Quê quán: Ghi theo quê quán trong giấy khai sinh (nếu có thay đổi địa danh hành chính thì ghi cả nơi cũ và hiện nay).

7. Nơi cư trú:

– Nơi thường trú: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố).

– Nơi tạm trú: Bản thân đang tạm trú ở đâu thì ghi địa chỉ nơi tạm trú đó.

8. Dân tộc: Ghi tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường… (nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài).

9. Tôn giáo: Theo tôn giáo nào thì ghi rõ (ví dụ: đạo Phật, Công giáo, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo… ghi cả chức sắc trong tôn giáo – nếu có), nếu không theo tôn giáo nào thì ghi chữ “không”.

10. Thành phần gia đình: Ghi thành phần giai cấp của cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ theo quy định trong cải cách ruộng đất năm 1954 (ở miền Bắc) hoặc trong cải tạo công, nông, thương nghiệp năm 1976 ở các tỉnh, thành phía Nam từ Quảng Trị trở vào như: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản…

Xem thêm:  Tìm hiểu Sẽ gầy là gì? Giải mã chi tiết về ý nghĩa của nó - Weehours

Nếu thành phần gia đình không được quy định ở các thời điểm nêu trên và hiện nay thì bỏ trống mục này.

11. Nghề nghiệp hiện nay, ghi rõ: Công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên văn phòng, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp; học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm v.v…

12. Ngày vào Đảng và ngày chính thức: Ghi ngày tháng năm chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng, được công nhận là Đảng viên chính thức (như trong lý lịch đảng viên).

– Tại chi bộ: Ghi rõ tên chi bộ, Đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

– Người giới thiệu vào Đảng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người giới thiệu mình vào Đảng, hiện nay đang ở đâu.

Nếu ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu thì ghi rõ tên tổ chức đoàn thanh niên cơ sở và tổ chức đoàn thanh niên cấp trên trực tiếp (nếu ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu thì cũng viết nội dung tương tự).

13. Ngày được tuyển dụng:

Ghi rõ ngày tháng năm, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức, công nhân…

– Tham gia cách mạng trước 19/8/1945: Ghi ngày, tháng, năm tham gia hoạt động trong một tổ chức hoặc một đoàn thể do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo.

– Từ 20/8/1945 – 7/1954: Ghi ngày, tháng, năm tham gia hoạt động trong một cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Đông Dương; Đảng Lao động Việt Nam; tham gia hoạt động trong hệ thống chính quyền, đoàn thể từ cấp cơ sở trở lên; ngày vào làm việc trong cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang.

– Từ 8/1954 – 30/4/1975: Các tỉnh phía Bắc (từ Vĩnh Linh, Quảng Bình trở ra): Ghi ngày, tháng, năm được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Lao động Việt Nam, chính quyền, các đoàn thể chính trị, cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang… của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Các tỉnh phía Nam ghi ngày, tháng, năm vào hoạt động trong một cơ quan, một tổ chức chính quyền, đoàn thể từ cấp cơ sở thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam hay của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam hoặc ngày được cách mạng giao nhiệm vụ rõ ràng và hoạt động liên tục.

– Từ 01/5/1975: Ghi ngày, tháng, năm được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam; chính quyền, các đoàn thể chính trị, các cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Đối với một số chức danh chủ chốt của Đảng, chính quyền cơ sở ở xã, phường, thị trấn (sau 7/1954 ở miền Bắc và sau 4/1975 ở miền Nam đến ngày Nhà nước ban hành Pháp lệnh cán bộ, công chức (ngày 26/02/1998) như: Chủ tịch, bí thư, phó bí thư, ủy viên thường trực đảng ủy xã, phường; xã đội trưởng, xã đội phó… sau đó được tuyển vào cơ quan, đơn vị thành công nhân, viên chức… thì ngày tuyển dụng được tính từ ngày được hưởng lương thuộc ngân sách Nhà nước.

– Từ ngày 26/02/1998 đến 31/12/2009: Ghi ngày, tháng, năm được tuyển dụng làm cán bộ, công chức theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Xem thêm:  Quỳnh AKA là ai? Lý lịch Quỳnh AKA như thế nào? - Tip.Com.Vn

– Từ ngày 01/01/2010 trở đi: Ghi ngày, tháng, năm được tuyển dụng làm cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

– Từ ngày 01/01/2012 trở đi: Ghi ngày tháng năm được tuyển dụng làm viên chức theo quy định của Luật Viên chức.

14. Ngày vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Ghi ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

15. Ngày tham gia các tổ chức xã hội khác như: Công đoàn, hội nông dân, hội chữ thập đỏ, hội liên hiệp thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ…

16. Ngày nhập ngũ, xuất ngũ: Ghi ngày quyết định nhập ngũ, quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội, công an, thanh niên xung phong. Nếu đã xuất ngũ thì ghi rõ ngày phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu. Nếu tái ngũ thì ghi đầy đủ ngày, tháng, năm các lần xuất ngũ, tái ngũ.

17. Trình độ hiện nay:

– Giáo dục phổ thông: Ghi rõ đã học xong lớp mấy, hay tốt nghiệp hệ 10 năm, 12 năm, học phổ thông hay bổ túc.

Ví dụ: 8/10 phổ thông, 9/12 bổ túc; tốt nghiệp trung học phổ thông hệ 12 năm.

– Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề): Ghi theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp.

Ví dụ: Công nhân kỹ thuật hàn bậc 3, Trung cấp Thú y…

– Giáo dục đại học và sau đại học (bao gồm trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ): Ghi theo văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, hình thức đào tạo (chính quy, tại chức, chuyên tu, đào tạo từ xa).

Ví dụ: Cao đẳng Sư phạm, Đại học nông nghiệp, Cử nhân Luật tại chức, Kỹ sư cơ khí, Bác sỹ Ngoại khoa; Thạc sỹ kinh tế, Tiến sỹ toán học, Tiến sỹ khoa học … Nếu có nhiều bằng thì ghi tất cả.

– Học hàm: Ghi chức danh được Nhà nước phong (Giáo sư, Phó giáo sư).

– Lý luận chính trị: Ghi theo chứng chỉ, văn bằng cao nhất đã được cấp như: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; học tập trung hay không tập trung.

– Ngoại ngữ: Ghi theo văn bằng hoặc chứng chỉ đã được cấp

Ví dụ: đại học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga… hoặc tiếng Anh trình độ A…

– Tin học: Đối với hệ bồi dưỡng thì ghi theo chứng chỉ, chứng nhận đã được cấp

Ví dụ: tin học văn phòng; tin học trình độ A, B, C…; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành tin học thì ghi là đại học.

– Tiếng dân tộc thiểu số: Nói được tiếng dân tộc thiểu số nào thì ghi rõ tên dân tộc đó.

18. Tình trạng sức khỏe: Ghi tình hình sức khoẻ bản thân hiện nay: Tốt, trung bình, kém; bệnh mãn tính…

– Thương binh loại: Ghi rõ thương binh loại nào. Nếu được hưởng chế độ gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đánh dấu “X” vào ô tương ứng.

19. Số chứng minh thư: Ghi số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân đã được cấp.

20. Được miễn công tác và sinh hoạt Đảng: Ghi rõ ngày, tháng, năm, thời gian được miễn.

21. Tóm tắt quá trình hoạt động và công tác: Ghi rõ từng giai đoạn: Từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; làm nghề gì, giữ chức vụ gì ở các cơ quan, đơn vị nào… theo trình tự thời gian, liên tục; nếu có thời gian gián đoạn phải ghi rõ lý do.

22. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ: Ghi rõ học trường nào, chuyên ngành gì, thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào. Hình thức học là chính quy hay tại chức…; đã được cấp bằng tốt nghiệp hay chứng chỉ tốt nghiệp, tên văn bằng hoặc chứng chỉ.

Xem thêm:  Sống ảo là gì? Biểu hiện và thực trạng sống ảo của giới trẻ - UNIACE

23. Khen thưởng: Ghi rõ tên, hạng huân chương, huy chương được Nhà nước tặng (kể cả huân chương, huy chương nước ngoài) và bằng khen được tặng; tháng, năm được tặng.

24. Được tặng Huy hiệu Đảng: Được tặng Huy hiệu Đảng 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm, thì đánh dấu x vào các ô tương ứng.

25. Danh hiệu được phong: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân… được phong năm nào.

26. Kỷ luật: Ghi rõ hình thức kỷ luật Đảng (khai trừ, cách chức, cảnh cáo, khiển trách); kỷ luật hành chính (buộc thôi việc, cách chức, cảnh cáo, khiển trách, giáng chức, hạ bậc lương…); tên cơ quan quyết định kỷ luật, thời gian bị kỷ luật, lý do bị kỷ luật.

Nếu đã được sửa án kỷ luật thì ghi rõ lý do, cấp nào ra quyết định…

27. Đặc điểm lịch sử bản thân:

– Bị khai trừ hoặc xóa tên trong danh sách Đảng viên; xin ra khỏi Đảng: Thời gian, lý do, tại chi bộ, Đảng bộ nào?

– Được kết nạp lại vào Đảng: Ghi như mục 13 nêu trên.

– Được khôi phục Đảng tịch: Ghi rõ ngày, tháng, năm, tại chi bộ, Đảng bộ nào? Lý do được khôi phục và cấp ủy Đảng ra quyết định.

– Bị xử lý theo pháp luật

Ví dụ: Tù giam, án treo, cải tạo không giam giữ, cảnh cáo…, cấp nào quyết định, do chính quyền nào, từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu.

– Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…).

28. Quan hệ với nước ngoài:

– Đã đi nước ngoài: Những nước nào, thời gian đi, đi làm gì, cấp nào cử đi (chỉ ghi những lần đi nước ngoài từ 03 tháng trở lên).

– Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, trụ sở đặt ở đâu…).

– Có thân nhân (cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (ghi rõ: họ và tên, quan hệ, tên nước đang ở, làm gì, địa chỉ…).

29. Quan hệ gia đình: Ghi rõ họ tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước) của cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng (hoặc người nuôi dưỡng bản thân từ nhỏ); vợ hoặc chồng, anh chị em ruột và các con đẻ, con nuôi.

30. Hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình: Ghi tại thời điểm kê khai.

– Tổng thu nhập của hộ gia đình (trong 01 năm): Gồm lương, các nguồn khác của bản thân và của các thành viên cùng sinh sống chung trong một hộ gia đình về kinh tế.

– Nhà ở, đất ở, đất sản xuất, kinh doanh (ghi rõ nguồn gốc: nhà được cấp, được thuê, tự mua, tự xây dựng, nhà được thừa kế, nhà được tặng…) của bản thân và của các thành viên khác cùng sinh sống chung trong một hộ gia đình (thành viên nào đã ra ở riêng thì không khai ở đây).

– Hoạt động kinh tế: Ghi rõ kinh tế cá thể, hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân, chủ trang trại…, số lao động thuê mướn.

– Những tài sản có giá trị lớn: Ghi những tài sản của bản thân và hộ gia đình có giá trị 50 triệu đồng trở lên như ô tô, tàu, thuyền…

Trên đây là mẫu Phiếu Đảng viên và hướng dẫn cách ghi. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Hướng dẫn viết lý lịch Đảng viên mới nhất

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.