AlCl3 + NaOH → NaAlO2 + NaCl + H2O – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Alcl3 naoh naalo2 nacl h2o chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

3. Cho NaOH dư vào dung dịch AlCl3 có hiện tượng

Ban đầu xuất hiện kết tủa keo trắng nhôm hidroxit Al(OH)3 trong dung dịch, và một lúc sau kết tủa này tan dần trong dung dịch.

Lúc đầu AlCl3 dư nên: AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

Sau đó khi NaOH dư: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

4. Bản chất của các chất tham gia phản ứng

4.1. Bản chất của AlCl3 (Nhôm clorua)

AlCl3 mang đầy đủ tính chất hoá học của muối nên tác dụng được với dung dịch bazo.

4.2. Bản chất của NaOH (Natri hidroxit)

NaOH là một bazo mạnh nên tác dụng được với muối AlCl3.

5. Tính chất hoá học của NaOH

NaOH là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với axit hữu cơ tạo thành muối và thủy phân este, peptit:

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

Xem thêm:  Hoá học 12 Bài 14: Vật liệu polime - HOC247

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2↑

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

6. Mở rộng kiến thức về AlCl3

6.1. Tính chất vật lí & nhận biết

– Tính chất vật lí: Là hợp chất có màu trắng, tan được trong nước, nhiệt độ nóng cháy và nhiệt độ sôi thấp.

– Nhận biết: Cho dung dịch nhôm clorua tác dụng với dung dịch AgNO3, thấy xuất hiện kết tủa trắng:

AlCl3 + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

6.2. Tính chất hóa học

Mang đầy đủ tính chất hóa học của muối

– Tác dụng với dung dịch bazo:

AlCl3 + NaOH(vừa đủ) → NaCl + Al(OH)3

– Tác dụng với dung dịch muối khác:

AlCl3 + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

– Phản ứng với kim loại mạnh hơn:

3Mg + 2AlCl3 → 3MgCl2 + 2Al

6.3. Điều chế

– Cho nhôm phản ứng với axit HCl:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

– Cho nhôm tác dụng với clo

2Al + 3Cl2 2AlCl3

7. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện

A. kết tủa màu xanh.

B. kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa không tan.

C. kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần.

D. kết tủa màu nâu đỏ.

Lời giải:

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cho NaOH dư vào dung dịch AlCl3 có xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần

Xem thêm:  Amin tính chất hoá học, công thức cấu tạo của Amin và bài tập

B. Al(OH)3, Al2O3, Al đều là các chất lưỡng, tính,

C. Nhôm là kim loai nhẹ và có khả năng dẫn điện Iot

D. Từ Al2O3 có thế điều chế được Al.

Lời giải:

Câu 3. Cho từ từ AlCl3 vào dung dịch X thu được kết tủa keo trắng. Chất X là

A. HCl.

B. NH3.

C. NaOH.

D. KOH.

Lời giải:

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.