Up To Then Là Thì Gì

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Up to then là thì gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật had+never+seen+Giải+thích+cho+mình+hiểu+tại+sao+câu+này+lại+dùng+QK+Hoàn+Thành+vậy+sao+không+dùng+HT+Hoàn+Thành”>

Up to then I never ( see ) . . . . . . . . .. . . . such a fat man.Bạn đang xem: Up to then là thì gì

=>had never seen

Giải thích cho mình hiểu tại sao câu này lại dùng QK Hoàn Thành vậy sao không dùng HT Hoàn Thành

Up to then I never ( see ) . . . . . . . . .. . . . such a fat man.=>had never seenKey word: Up to then: Cho tới thời điểm đó (Tức hành động này xảy ra trong quá khứ)Up to now: Cho tới giờ. Dùng HTHT=> Up to then sẽ dùng QKHT

Hoàn thành các câu sau bằng cách chia động từ trong ngoặc đơn ở thì hiện tại hoàn thành.

She has never traveled (never/ travel) by plane before.

I _______________ (dream) of winning a medal for a long time.

She _______________ (not/ see) much of Vietnam, so she wants to see more this year.

_______________ you ever _______________ (be) to a desert? No, never.

Van _______________ (throw) a surprise party for her boyfriend.

Where _______________ Stephen _______________ (be) for the past 2 days?

Cho mình hỏi, cái câu bạn đã có kì nghỉ hè nà trong năm nay chưa mình nên dùng thì hiện tại đơn hay thì hiện tại hoàn thành

Xem thêm:  Frequent flyer number là gì

Hiện tại đơn: Do you have a holiday this year

Hiện tại hoàn thành: Have you had a holiday this year

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau: (1 điểm)

29. ______ you ever (see) ______ a real robot at work ? – No, never.

30. We (plant) _________some young trees in our garden yesterday.

31. I (read) _________that novel three times.

32. John (stay) ____________ with us since last week.

Ex1:Read these sentences and then write a new sentence with the same meaning.Use a superlative each time and begin each sentence as shown:

1.I’ve never heard such a funny story.That is the ………………………..heard

2.He’s never made such a bad mistake.It’s ………………………..

3.I haven’t tasted such good coffee for a long time.That’s………………………….time

4.I’ve never slept in such an uncomfortable bed.This…………………………….Xem thêm: Đang Ung Dung Trên Trời Đạp Mây Xanh Hôm Nay Xuống, Lời Bài Hát Rồi Tới Luôn

5.I’ve never had such a big meal.It’s……………………………….

6.I’ve never met such agenerous person as Ann.Ann is………………………………..

7.I’ve never had such a good friend as you.You…………………………………

8.I haven’t had to make such a difficult decision for years.This is…………………………..years

Lớp 6 Tiếng anh Luyện tập tổng hợp 2 0

BT1:Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi sử dụng từ gợi ý trong ngoặc:

1.She started to live in Hanoi 2 year ago (for)

2.He began to study English when he was young (since)

3.I have never eaten this kind of food before (This is)

4.I have never seen such a beautiful girl before

Lớp 6 Tiếng anh Luyện tập tổng hợp 1 0

Viết lại câu sao cho nghĩa câu không thay đổi

Xem thêm:  Full Truck Load & Less than Truck load - VILAS

1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for)

2. He began to studyEnglish when he was young. (since)

3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

5. This is the best novel I have ever read. (before

Lớp 6 Tiếng anh Luyện tập tổng hợp 3 0

EX16. Chia động từ trong ngoặc về thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành (thể khẳng định hoặc phủ định) sao cho phù hợp.

2. I (use to/ live) ____________ with my grandmother until I (be) ____________ 18. Since then, I (meet) ____________ my grandmother again.

3. My mother (work) ____________ as a teacher in the local high school for 20 years before her retirement.

4. The last time we (have) ____________ dinner together was 2 weeks ago.

5. My uncle (meet) ____________ his family since he (go) ____________ on a business trip last month.

6. Your friend Sarah (just/ phone) ____________ you. She (say) ____________ sorry because she (can/ come) ____________ to your party.

7. So far, I (already/ read) ____________ 11 different books. My most favourite book is “Paper towns” by John Green. I (finish) ____________ reading it last weekend.Xem thêm: Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 15 : Đề 2, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 15: Đề 2

8. Last night I (feel) ____________ well, so my father (take) ____________ me to hospital. I (be) ____________ out of hospital yet.

Lớp 6 Tiếng anh Luyện tập tổng hợp 1 0

giúp mình giải câu này nha

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

Xem thêm:  Soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì lớp 4 - Monkey

in / is / my / very / to / It / live / neighbourhood. / convenient

Lớp 6 Tiếng anh Luyện tập tổng hợp 3 1

I : dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1:my son/never/dentist/so/histeeth/bad a

2:how/ milk / family / use / ? – usually

Lớp 6 Tiếng anh Luyện tập tổng hợp 3 0

Khoá học trên OLM (olm.vn)

Khoá học trên OLM (olm.vn)

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.