Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên năm 2022 Phiếu đánh

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Phu luc quyet dinh 3277 qd bgddt mau danh gia xep loai cong vien chuc nganh chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức giáo viên 2022 được thực hiện căn cứ theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hành.

Phiếu đánh giá viên chức giáo viên cuối năm là một trong những mẫu mà bắt buộc viên chức phải thực hiện, làm cơ sở xếp loại đánh giá, chất lượng định kỳ. Phiếu đánh giá và xếp loại viên chức giáo viên được lưu trong hồ sơ viên chức, là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm. Vậy dưới đây là TOP 12 mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên, mời các bạn cùng tải tại đây.

Phiếu đánh giá viên chức giáo viên theo Quyết định 3277

Phiếu đánh giá viên chức theo Nghị định 90

Hướng dẫn viết phiếu đánh giá phân loại viên chức năm 2022

1. Chính trị tư tưởng

 • Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;
 • Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;
 • Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;
 • Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

 • Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;
 • Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;
 • Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;
 • Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

3. Tác phong, lề lối làm việc

 • Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;
 • Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
 • Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

 • Chấp hành sự phân công của tổ chức;
 • Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;
 • Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

 • Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;
 • Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Lưu ý: Cần đánh giá chính xác, khách quan và trung thực thì từ đó bản thân viên chức mới thấy rõ được những ưu điểm và những hạn chế của mình. Dựa trên đó viên chức mới có thể đánh giá đúng trong mục tự xếp loại chất lượng tương ứng là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên

Mẫu số 1

PHÒNG GDĐT …………..TRƯỜNG TH …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm HỌC 20…..-20…..

Họ và tên: ……………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………….

Đơn vị công tác: Trường TH ……………….……………………………………

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

– Lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, luôn có ý thức nói, viết và làm theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận, chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội .

2. Đạo đức, lối sống:

– Có lối sống trong sáng, lành mạnh, hòa đồng với mọi người, gần gũi với bà con lối xóm cũng như bạn bè, đồng nghiệp

– Luôn thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn giữ gìn nhân cách, đạo đức, tác phong của người giáo viên. Chấp hành tốt các quy định của ngành, của trường đề ra.

– Luôn tham gia phê bình và tự phê bình, giừ gìn mối đoàn kết với các đồng nghiệp trong nhà trường.

-Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học. Giữ mối liên hệ với đồng nghiệp, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của tập thể. Thường xuyên lắng nghe ý kiến của cấp trên, quần chúng để có thông tin kịp thời.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

– Nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

– Luôn có ý thức, tinh thần học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ bằng nhiều hình thức nhất là trong lĩnh vực bản thân đảm nhận. Bên cạnh đó còn xây dựng học tập, sáng tạo qua việc thực hiện dự giờ, thao giảng, chuyên đề, soạn giáo án điện tử, BDTX, các buổi tập huấn

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ tốt mối quan hệ với đồng nghiệp, gương mẫu trong công tác. Trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt các đoàn thể và thường xuyên phê và tự phê bình, tham gia đóng góp ý kiến mang tính xây dựng, trung thực thẳng thắn, không có tư tưởng hẹp hòi, sẵn sàng tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của mọi người cho bản thân.

– Báo cáo đúng, kịp thời, trung thực với BGH nhà trường và lãnh đạo cấp trên, có ý thức tổ chức kỹ luật cao.

-Sống, thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Chấp hành và phục tùng sự phân công của cấp trên.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

Trong năm học 20…..-20….. bản thân tôi đạt một số kết quả sau:

+ Thực hiện đúng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đầu tư viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi dân gian trong trường tiểu học.

+ Tham gia thi cuộc thi trực tuyến về phòng chống covid 19 và tuyên truyền luật covid 19.

+ Tham gia thi Đại hội thể dục thể thao đạt gải nhì và giải ba cấp huyện.

+ Tham gia thi giáo án điện tử.

+ Tham gia cuộc thi sáng tác văn học về chủ đề công nhân, công đoàn.

+ Tham gia thi triễn lãm số sáng kiến đổi mới sáng tạo vì người dân.

+ Tham gia đồng diễn dân vũ chào mừng ngày 20/10, 19/5 tại đại phương.

+ Được huyện đoàn khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi.

+Liên đội đạt xuất sắc dẫn đầu cấp huyện, mạnh cấp tỉnh.

+ 1 học sinh được tuyên dương Thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy cấp huyện, 1 học sinh được tuyên dương Thiếu nhi học tập tốt, rèn luyện chăm cấp tỉnh.

+ 1 học sinh được nhận học bổng khuyến học cấp huyện.

+ Chi đoàn đạt xuất sắc.

+ Trong công tác chủ nhiệm lớp: Đạt giải nhất, ba, khuyến khích hội thi tìm kiếm tài năng nhi cấp trường, đạt giải nhất phong trào kế hoạch nhỏ.

+ Tham gia nghiêm túc, đầy đủ các buổi tập huấn online, các buổi hội thảo, góp ý sách giáo khoa.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

– Luôn tâm huyết với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong thực hiện đều hướng mọi hoạt động của nhà trường vào mục tiêu nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh, nâng cao hiệu quả làm việc của mình. Luôn động viên, khích lệ học sinh trong nhà trường tích cực tham gia phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Đối với phụ huynh học sinh với thái độ vui vẻ, đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục.

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để làm tốt công việc được giao.

– Trong công việc hay trong quan hệ với bạn bè đồng nghiệp tôi luôn có thái độ hoà nhã và gần gũi, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giúp đỡ những người xung cùng nhau vươn lên trong cuộc sống cũng như trong công tác.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

+ Ưu điểm:

– Thực hiện tốt chức trách của người giáo viên. Không vi phạm về nhân cách, danh dự, nhân phẩm nhà giáo làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.

– Luôn nêu cao tinh thần tự học, sáng tạo, gương mẫu trong công việc.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao, đảm bảo về nội dung công việc hoạt động theo đúng yêu cầu về chuyên môn.

+ Nhược điểm:

– Chỉ tiêu chất lượng ở học kì I chưa cao.

2. Tự xếp loại chất lượng:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…………………, ngày ….tháng ……..năm 20…..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

….., ngày….tháng….năm….NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊNCHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm….NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2

UỶ BAN NHÂN DÂN TP……….TRƯỜNG TIỂU HỌC…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2022

Họ và tên: …………………………………

Chức danh nghề nghiệp: Giáo Viên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu Học ….

Hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Tiểu học hạng 2; Bậc: 4/9 ; Hệ số lương: 3.33

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

– Luôn thể hiện tính chủ động, sáng tạo, đảm bảo hòan thành nhiệm vụ được giao.

– Trong thực hiện nhiệm vụ bản thân luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Luôn thể hiện tính chủ động, sáng tạo, đảm bảo hòan thành nhiệm vụ được giao.

– Thành tích khi được phân công:

+ Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường năm học……..

+ Xếp loại Hoàn thành Bồi dưỡng thường xuyên.

– Kiểm tra chuyên đề đạt loại: Tốt

– Ngày giờ công: Đảm bảo đầy đủ, không bỏ giờ, bỏ lớp. Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy.

– Đạt trình độ đào tạo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo dạy đúng nội dung chương trình và kế hoạch dạy học. Chuẩn bị bài lên lớp cẩn thận theo hướng đổi mới.

– Thường xuyên tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Bản thân tôi tuyệt đối không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.

– Tôi luôn luôn có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân qua các tiết dự giờ đồng nghiệp và tham dự chuyên đề của nhà trường tổ chức.

– Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, nhân dân và học sinh tín nhiệm.

– Sống mẫu mực, trong sáng; có uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

– Tôi luôn trung thực với mọi chế độ báo cáo, kết quả giảng dạy, và kết quả đánh giá học sinh.

– Trong môi trường tập thể tôi luôn đề cao tinh thần đoàn kết với mọi người, lúc nào tôi cũng có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

– Trong khi tiếp xúc với nhân dân tôi luôn giữ thái độ đúng mực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học sinh.

Xem thêm:  Soạn bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn | Ngắn nhất Soạn văn 11

– Tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo lúc nào cũng được tôi đặt lên hàng đầu hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

– Bản thân tôi luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh luôn nhắc nhở người thân trong gia đình chấp hành tốt pháp luật, thực hiện theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Tự bản thân có tinh thần tốt trong việc tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, luôn giữ gìn tư cách đạo đức, thực hiện sớm và nghiêm túc cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan, hòa đồng vui vẻ, gần gũi với mọi người, có thái độ và tinh thần phục vụ nhân dân tốt.

– Quan hệ tốt với nhân dân tại nơi cư trú, được nhân dân yêu mến.

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu: Nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhược: Đôi khi chưa khéo trong xử lí công việc.

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày….tháng … năm 2022Viên chức tự đánh giá

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày….tháng … năm 2022Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày … tháng … năm 2022

Thủ trưởng đơn vị

…………………………

Mẫu số 3

PHÒNG GD&ĐT……….

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨCNăm 2022

Họ và tên: ……………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II

Đơn vị công tác: Trường THCS……………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

– Về tư tưởng chính trị

+ Bản thân tôi luôn chấp hành tốt mọi chủ trương , đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

+ Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai ngạt lí tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

+ Luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và chính sách tại địa phương.

+ Tham gia học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng đầy đủ, tích cực.

2. Đạo đức, lối sống:

+ Bản thân luôn luôn thực hiện và học tập làm theo theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

+ Không dao động trước những khó khăn thử thách

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, mẫu mực

+ Có tinh thần đoàn kết, có lối sống trong sạch, giản dị, hòa nhã với đồng nghiệp trong cơ quan.

+ Có mối quan hệ tốt với nhân dân, học sinh cùng gia đình thực hiện tốt các quy định của nhà nước và địa phương nơi cư trú.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

+ Luôn viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng cũng như chính sách pháp luật của Nhà nước.

+ Luôn tự giác học tập không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

+ Nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt đảng.

– Luôn đấu tranh, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

+Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

* Về công tác giảng dạy:

– Tôi được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn Tiếng Anh từ 6- 9, kiêm chi hội trưởng khuyến học, tổ phó tổ KH-XH.

– Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định .

– Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra .

– Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực cũng như chuyên môn nghiệp vụ.

– Trong cơ quan trường học bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao. Hết lòng hết sức với công việc được giao.

– Ý thức trách nhiệm cao, tự giác trong lao động, học tập, công tác.

– Luôn quan tâm, gần gũi với học sinh, rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp của học sinh.

– Thường xuyên tham mưu giúp đỡ tổ trưởng , các thành viên trong tổ để ngày càng chất lượng đi lên

Trong quá trình công tác, bản thân luôn có ý thức trách nhiệm công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc. Tôi luôn thực hiện công việc đúng giờ, đúng kế hoạch nhà trường đề ra. Vì vậy tôi đã đạt được những thành tích như sau:

+ Khối 6 đạt 78% trên trung binh trở lên. Trong đó khá giỏi chiếm 20%.

+ Khối 7 đạt 80% trên trung bình trở lên. Trong đó khá giỏi chiếm 35%.

+ Khối 8 đạt 75% trên trung bình trở lên. Trong đó khá giỏi chiếm 25%.

+ khối 9 đạt 74% trên trung bình trở lên. Trong đó khá giỏi chiếm 28%.

– So với kết quả năm trước thì tỉ lệ học sinh khá, giỏi ,trung bình cao hơn năm trước. Đó cũng là kết quả nỗ lực phấn đấu của cả thầy và trò cũng như việc giúp đỡ của đơn vị mình.

* Công tác hoạt động khuyến học khuyến tài.

– Kết hợp với ban ngành trong xã chi hội khuyến học đã tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương về công tác khuyến học khuyến tài.

– Thông qua các cuộc họp PHHS tổ chức tuyên truyền rộng đến Cha Mẹ học sinh về các tiêu chí hoạt động của Chi hội, ý nghĩa của việc đăng ký gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học.

– Chi hội đã tham mưu với lãnh đạo địa phương để củng cố, xây dựng hoàn thiện tổ chức Hội trên địa bàn.

– Kết hợp tốt với các Đoàn thể trong xã trong việc vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp tặng quà và học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Tổ chức vận động học sinh đến trường, quan tâm, giúp đỡ học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học.

– Thưởng và hỗ trợ cho GV trong phong trào bồi dưỡng HS giỏi :

– Thưởng cho học sinh Tiên tiến, học sinh Giỏi và học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.

* Về công tác quần chúng đoàn thể:

– Có mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với Đảng uỷ cơ sở cũng như chi bộ nơi cư trú.

– Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị công tác.

– Bản thân tôi không ngừng học tập, nghiên cứu. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

– Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Giữ mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội tốt nhằm thực hiện phương châm phối kết hợp giáo dục học sinh. Có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục

vụ nhân dân, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

a. Ưu điểm

+ Ý thức trách nhiệm cao, tự giác trong lao động, học tập, công tác.

b. Hạn chế, khuyết điểm

– Về công tác giảng dạy:

+ Chưa thực sự giành nhiều thời gian đầu tư vào chuyên môn, đôi khi còn chưa mạnh dạn.

+Tinh thần phê và tự phê chưa cao.

– Về tham gia công tác xã hội:

+ Chưa thực sự có quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân.

– Còn nể nang, e dè, ngại va chạm.

2. Tự xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

….., ngày……tháng…….năm………. NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày….tháng……năm……..NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

……, ngày……tháng……năm………NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 4

PHÒNG GD&ĐT……

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2022

Họ và tên:……………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp:………………………………………..

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học……………………………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung phù hợp với đối tượng học sinh; đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới – lấy học sinh làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

Công tác giảng dạy, giáo dục học sinh là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng, nên bản thân luôn đề cao công tác giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả giờ dạy.

Kết quả đánh giá định kì cuối năm học …….. của lớp …… cụ thể như sau:

Sĩ sốĐánh giá môn học và HĐGDĐánh giá năng lực và phẩm chấtTHCTĐCSLTL%SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%261246%1454%1246%1454%

Bản thân luôn luôn thường xuyên nghiên cứu, vận dụng các văn bản của ngành, lĩnh vực trong công tác; thực hiện chỉ đạo của Chuyên môn và BGH để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp: Tốt.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

– Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

– Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

– Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

– Tôn trọng học sinh, lắng nghe các ý kiến, quan tâm đến cảm xúc của học sinh, không làm cho các em bị lệ thuộc.

– Tạo bầu không khí học tập tự giác, cởi mở, khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo học tập, tạo cơ hội công bằng đối với tất cả học sinh.

– Trong giao tiếp với công dân, phụ huynh học sinh tại trường luôn có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh.

– Trong quan hệ đồng nghiệp luôn chân thành, thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ vì sự nghiệp giáo dục chung của nhà trường.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn thực hiện phương châm Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

– Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chính sách, Pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao, nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể, đi đầu trong các phong trào thi đua của Đoàn – Hội – Đội.

– Thực hiện nghiêm những việc cán bộ, viên chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Xem thêm:  Phân tích Đoàn thuyền đánh cá hay nhất (25 mẫu) - Văn 9

– Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã, khiêm tốn với nhân đân khi giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

– Có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.

Nhược điểm:

– Trong công việc chưa mạnh dạn trong công tác tham mưu đề xuất cho lãnh đạo.

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

……,ngày…..tháng. ….năm 2022Viên chức tự đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

………………………………….

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÍ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lí viên chức viên chức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày…..tháng. ….năm 2022 Tổ chuyên môn (ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày….. tháng. ….năm 2022

Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

………………………..

Mẫu số 5

PHÒNG GD&ĐT………………….TRƯỜNG TH&THCS…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2022

– Họ và tên: ……………………………..

– Chức danh nghề nghiệp: Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

– Đơn vị công tác: Trường THCS……………………………………..

– Hạng chức danh nghề nghiệp: ……………….. Bậc: 6. Hệ số lương: 3,65.

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

a, Công việc được giao:

– Giảng dạy: Toán lớp 6A; 6B; 8C.

– Kiêm nghiệm: Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

b, Thực hiện quy chế chuyên môn:

* Công tác tổ trưởng:

– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.

– Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

* Giảng dạy: Thực hiện tốt các quy định của ngành và của trường, soạn bài đầy đủ, đúng với phân phối chương trình, thời khóa biểu và trước hai ngày theo quy định, hoàn thành tốt các loại hồ sơ, chấm chữa bài đầy đủ công bằng và động viên kịp thời tới các em học sinh, không dạy dồn dạy ép, không cắt xén chương trình, ra vào lớp đúng giờ quy định.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường.

– Nghiêm túc thực hiện nội quy của cơ quan, đơn vị.

– Tham gia nghiêm túc các hoạt động của tổ như thăm lớp dự giờ, thao giảng, các hoạt động của tổ.

– Tham gia đầy đủ các buổi họp. Trong buổi họp ghi chép đầy đủ nội dung các buổi họp, phục tùng sự phân công của tổ trưởng, của nhà trường.

– Giảng dạy đúng theo kế hoạch đã đề ra, không cắt xén chương trình, thời lượng các tiết dạy.

– Trung thực, công bằng, công khai, và khách quan trong chấm chữa bài, đánh giá chất lượng học sinh, báo cáo chất lượng 2 mặt giáo dục cho nhà trường.

– Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiến bộ về mọi mặt, tự học từ tài liệu, học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp,…

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

– Phục vụ nhân dân với thái độ đúng mực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học sinh.

– Xây dựng mối quan hệ gắn bó và phát huy vai trò của phụ huynh học sinh với việc học tập và giáo dục của các em.

– Có quan hệ đúng mực với đồng chí, đồng nghiệp.

– Gần gũi, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

– Tham gia đầy đủ các buổi họp công đoàn và đóng góp đầy đủ đoàn phí công đoàn.

– Tham gia đầy đủ và nhiệt tình vào các hoạt động bề nổi, các buổi ngoại khóa do nhà trường, Công đoàn, Đoàn và tổ phát động.

– Tham gia ủng hộ quỹ bão lũ, quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, …

– Thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của người công chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

* Ưu điểm

– Tư tưởng lập trường vững vàng, đoàn kết với đồng nghiệp và nhân dân.

– Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế chuyên môn do nhà trường, ngành đề ra.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Là tấm gương sáng cho học sinh và bạn bè đồng nghiệp noi theo.

* Khuyết điểm:

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

– Chưa tìm ra được các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn trong nhà trường.

– Còn nể nang trong đấu tranh phê và tự phê.

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

……….., ngày …… tháng ….. năm 2022

Viên chức tự đánh giá

……………………………

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC:

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày …… tháng ….. năm 2022

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(Ký tên, ghi rõ hộ tên)

Mẫu số 6

PHÒNG GD&ĐT……………TRƯỜNG………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm học……………

Họ và tên:…………………………………….

Chức vụ:………………………………………

Chức danh nghề nghiệp: ……………….

Đơn vị công tác: …………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng….., Bậc:….., Hệ số lương: ……

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Tôi luôn chấp hành tốt mọi sự phân công của đơn vị, Dạy học có chất lượng, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng,các nội dung tích hợp. Tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các công việc được giao, nhiệt tình trong giảng dạy, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Hoàn thành hồ sơ, sổ sách cá nhân theo yêu cầu của tổ chuyên môn và của nhà trường:

– Chất lượng bộ môn:

+ Ngữ Văn 6 (D): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 95%

+ Địa Lí khối 6 (A,B,C,D): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 96%

+ Địa Lí 7 (B,C): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 94%

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Bản thân tôi có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, không hoang mang dao động trước mọi hoàn cảnh khó khăn, thử thách.

Tôi luôn chấp hành nghiêm chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, vận động gia đình, đồng nghiệp và nhân dân chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; có ý thức đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực; được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

Bản thân luôn giữ gìn đạo đức nhà giáo,có lối sống trong sạch, lành mạnh, đời tư trong sáng.

Có tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

Tôi luôn đề cao tinh thần đoàn kết trong tập thể đơn vị, trung thực, thật thà trong các báo cáo cho ban giám hiệu, cấp trên, và trong công việc.

Luôn giữ vững mối quan hệ với đồng nghiệp, gắn bó trong trong đơn vị.

Có thái độ phục vụ nhân dân hết mình, luôn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh lớp chủ nhiệm từ đó hiểu hơn đối tượng học sinh

Có ý thức đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, được đồng nghiệp, học sinh và nhân dân yêu quý.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

– Luôn tôn trọng và giữ gìn mối quan hệ gần gũi, đúng mực và tôn trọng với nhân dân

– Thực hiện tốt các quy tắc ứng sử trong cơ quan đơn vị

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

– Tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao, luôn cố gắng suy nghĩ để hoàn thành tốt nhất các công việc của tập thể phân công cũng như của cá nhân.

– Đối với sự phân công trong Chi bộ: Tôi được Chi bộ nhà trường phân công công tác vận động học sinh tại …………, tôi luôn kết hợp cùng các đồng chí lãnh đạo thôn vận động đảm bảo công tác vận động để đảm bảo sĩ số đến trường theo kế hoạch giao.

– Thực hiện công việc đúng các chức trách, nhiệm vụ của Đảng viên trong Chi bộ.

– Trong công tác chuyên môn: Thực hiện đúng nội dung, đủ chương trình, lên lớp đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của nhà trường phân công và của ngành Giáo dục.

– Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

– Trong công tác học sinh bán trú: Tôi luôn sát sao quan tâm đến việc vệ sinh nơi ăn chốn ở, đảm bảo nước dùng nấu cơm, sinh hoạt cho học.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Tôi luôn thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ nhà trường và ngành giao, thực hiện đầy đủ công tác chuyên môn được phân công, tham gia nhiệt tình có trách nhiệm vào các hoạt động của nhà trường và địa phương nơi công tác, tích cực chủ động tham gia các hoạt động nhà trường và địa phương.

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày ….. tháng….. năm 2022

Viên chức tự đánh giá

…………………………..

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ (TỔ CHUYÊN MÔN)

1. Ý kiến của tập thể Tổ chuyên môn nơi viên chức công tác:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của Tổ trưởng chuyên môn:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….. năm 2022

Tổ trưởng chuyên môn

…………………………….

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng…..năm 2022

Hiệu trưởng

……………………..

Mẫu số 7

PHÒNG GD&ĐT …………TRƯỜNG ……………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm ………….

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….

Hạng chức danh nghề nghiệp: …………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học sinh hoàn thành kiến thức bộ môn đạt 100% số lượng học sinh.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện tốt các quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm

– Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, của ngành; không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

 • Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh.
 • Luôn nêu cao tinh thần trung thực chống việc chạy theo kiểu hình thức, đối phó, thiếu trách nhiệm và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh.
 • Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳng thắng với phụ huynh, với nhân dân khi giao tiếp công việc.
 • Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, của đồng nghiệp và học sinh để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc.
 • Giải thích cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh và học sinh hỏi hay thắc mắc.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

Bản thân cùng gia đình luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với địa phương, tham gia đầy đủ các tiêu chí quy đinh của địa phương như: thuế nhà đất, an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông đường bộ với mô tô,…

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Bản thân luôn nghiên cứu, học hỏi để nâng dần trình độ phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đối với môn học mình phụ trách cũng như môn học mình yêu thích dù bản thân không trực tiếp giảng dạy.

Tính xã hội thì bản thân có tạo hai địa chỉ mạng để giới thiệu về kiến thức liên quan cũng như về kinh nghiệm giảng dạy.

Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công giảng dạy, hồ sơ sổ sách.

Xem thêm:  Soạn bài Tức nước vỡ bờ | Ngắn nhất Soạn văn 8 - VietJack.com

2. Phân loại đánh giá:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

…………………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày….tháng….năm….Viên chức tự đánh giá(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………….

………….., ngày…tháng….năm…Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………………….

…………., ngày….tháng….năm…Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 8

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày…… tháng …..năm……

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

– Họ và tên: ……………………… ; Mã số ngạch viên chức: ……………………………

– Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………….……………

– Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….…………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết (nêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ)

– Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung phù hợp với đối tượng học sinh; đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới – lấy học sinh làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

– Công tác giảng dạy, giáo dục học sinh là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng, nên bản thân luôn đề cao công tác giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả giờ dạy kết quả cụ thể như sau:

*Học sinh:

Duy trì sĩ số: 100%

Hạnh kiểm:

 • Thực hiện đầy đủ: 30/30 em
 • Không thực hiện đầy đủ: 0/30 em

* Học lực:

GIỎIKHÁTRUNG BÌNHYẾUSLTL%SLTL%SLTL%SLTL%0416.71458.306250000,0

Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường, công đoàn và liên đội phát động và đạt giải:

– Thi Toán tuổi thơ có …. em đạt giải khuyến khích

– Thi chữ viết đẹp cấp trường có …. em đạt giải A, …. em được công nhận.

– Thi trò chơi dân gian, Thi hội khỏe phù Đổng cấp trường đều có giải thưởng.

– Tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao trong các phong trào do Liên đội phát động.

– Năm học 20…- 20…. Chi đội …. đã đạt danh hiệu Chi đội Vững mạnh.

*Giáo viên:

– Thực hiện soạn, giảng đúng theo phân phối trình.

– Đảm bảo ngày, giờ công.

– Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường, công đoàn phát động.

– Được bảo lưu kết quả giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 20….- 20…

– Đạt giải khuyến khích trong hội thi Giáo án điện tử cấp huyện.

*Công tác khác được giao:

– Bản thân luôn luôn thường xuyên nghiên cứu, vận dụng các văn bản của ngành, lĩnh vực trong công tác; thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Là một đảng viên bản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại chi bộ, luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo và gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt, nội quy quy chế của Chi bộ và nhà trường. Thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để mọi người được tự do bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của mình.

– Là một UVBCH Công đoàn bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt công tác Công đoàn.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

– Có ý thức cao trong công việc, luôn luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

– Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành công việc chuyên môn của mình và của cả cơ quan.

3. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

Có tinh thần đoàn kết với mọi người, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gần gũi với nhân dân, không có biểu hiện xa rời quần chúng.

Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc cũng như trong công việc chuyên môn.

Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tâm huyết với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và nhân dân tin yêu, kính trọng.

Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; cuộc vận động Xây dựng môi trường học tập thân thiện, phong trào xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Các khoản thu của thôn luôn luôn đóng góp đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương nơi cư trú, gia đình đã hoàn thành các khoản đóng góp với địa phương trong năm 20….

Luôn động viên quần chúng thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn thực hiện phương châm Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

– Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chính sách, Pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.

– Có tinh thần đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên tham dự các cuộc tập huấn của nhà trường, của ngành tổ chức, đồng thời luôn có ý kiến để xây dựng, rút kinh nghiệm và bàn bạc đưa ra phương hướng phát triển giáo dục ở địa phương ngày một đi lên.

– Thực hiện tốt những việc cán bộ, viên chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

– Chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

– Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị công tác.

Tự nhận xét những ưu, khuyết điểm:

Ưu điểm:

– Luôn cố gắng học hỏi bạn bè, đồng nghiệp.

– Nhiệt tình trong công việc

Khuyết điểm

– Tính hay nóng nảy.

– Công tác phê và tự phê chưa cao.

Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………………

Cá nhân tự phân loại theo kết quả đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Người tự đánh giá

II. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC

1. Ý kiến của tập thể

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét của Thủ trưởng nơi viên chức làm việc

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Đánh giá chiều hướng và khả năng phát triển

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Kết luận phân loại của tập thể đơn vị:…………………….……………….…………………….

………, ngày…. tháng…. năm ………

Thủ trưởng nơi viên chức làm việc(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 9

PHÒNG GD&ĐT……

TRƯỜNG…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm ……….

Họ và tên:………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp:……………………

Đơn vị công tác:……………………………….

Hạng chức danh nghề nghiệp: …………….; Bậc: …. ; Hệ số lương: …….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Thực hiện đúng giờ giấc, luôn hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách cá nhân và giao nộp đúng quy định của tổ, của nhà trường.

Bản thân luôn hoàn thành mọi công việc được giao. Tham gia tốt các phong trào của nhà trường như : tham gia các phong trào ngày lễ tết được nhà trường tổ chức và các phong trào khác của nhà trường đề ra.

………………………………………………….

…………………………………………………..

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Trung thực, khách quan trong công tác, tuân thủ các kỷ cương,yêu thương và có trách nhiệm với học sinh.

Tác phong làm việc khoa học,đúng giờ thể hiện tinh thần phê và tự phê, luôn quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.

…………………………………………………

………………………………………………..

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt các công việc do BGH nhà trường đã giao.

Đối với nghề, Luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình.

………………………………………………….

…………………………………………………..

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

Có tinh thần học tập nâng cao trình độ,chuyên môn nghiệp vụ của bản thân,và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước.

Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhưng quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.

Có tổ chức kỷ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan.

……………………………………………………

…………………………………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Tôi luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã,khiêm tốn với nhân dân khi giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Ngoài ra tôi thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.

Có nâng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.

không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.

Nhược điểm:

Trong công việc chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất cho lãnh đạo

2. Phân loại đánh giá: ………………….

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 20….Viên chức tự đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………..

…………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………..

Ngày….tháng….năm 20….HIỆU TRƯỞNG(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 10

Tên cơ quan,tổ chức, đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20…

Họ và tên: …………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ……………………….

Đơn vị công tác: …………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: …….. Bậc: ….. Hệ số lương: ..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 20…Viên chức tự đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………

……………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 20…Thủ trưởng đơn vị(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.