Phân phối chương trình Ngữ văn 9 theo công văn 4040

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Phan phoi chuong trinh ngu van 9 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Nguvanthcs.com gửi đến thầy cô PPCT Ngữ văn 9 giảm tải hay Phân phối chương trình Ngữ văn 9 theo công văn 4040. PPCT Ngữ văn 9 NH 2021-2022 sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho thầy cô.

Xem thêm:

Phân phối chương trình Ngữ văn 8 theo công văn 4040

Phân phối chương trình Ngữ văn 7 theo công văn 4040

PPCT Ngữ văn 9 công văn 4040

PPCT Ngữ văn 9 năm học 2021-2022

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 9 THEO CÔNG VĂN 4040

NĂM HỌC 2021-2022

HỌC KỲ I

TT

Chủ đề/Bài học

Số tiết

Hướng dẫn thực hiện

1

2

Chủ đề 1: Văn hóa và hội nhập quốc tế

Phong cách Hồ Chí Minh

2

3

4

5

Chủ đề 2: Một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

– Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

– Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

3

– Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh thực hành viết văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật.

6

7

8

Chủ đề 3: Yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

– Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

3

– Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh thực hành viết văn bản thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả.

9

10

Chủ đề 4: Chiến tranh và hòa bình

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình.

2

11

12

13

14

Chủ đề 5: Phương châm hội thoại

– Các phương châm hội thoại

– Các phương châm hội thoại (tt)

– Các phương châm hội thoại (tt)

4

– Tích hợp thành một bài: tập trung vào các *Phần I, II, III.1, III.2, III.4, Bài Các phương châm hội thoại;

*Phần I, II, III, IV.3, VI.4 Bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo).

– Các phương châm hội thoại (tiếp theo, gồm các nội dung: quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp; những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại; luyện tập), Khuyến khích học sinh tự đọc

15

16

17

Chủ đề 6: Hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến Việt Nam

Chuyện người con gái Nam Xương.

3

Bài kiểm tra TX số 2

18

19

Chủ đề 7: Hội thoại

– Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

2

20

21

22

Chủ đề 8: XH phong kiến Việt Nam thế kỉ XVII- XVIII

Xem thêm:  Kể về chuyến đi chơi xa thú vị nhất - Thủ thuật

– Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ XIV)

3

23

24

25

26

27

28

29

30

Chủ đề 9: Truyện Kiều của Nguyễn Du

Truyện Kiềucủa Nguyễn Du

Chị em Thúy Kiều(trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Kiều ở lầu Ngưng Bích(trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

– Miêu tả trong văn bản tự sự

– Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

8

Cả 5 bài Tích hợp thành một chủ đề.

Bài kiểm tra TX số 3

31

32

33

34

Chủ đề 10: Tổng kết về từ vựng

Từ đơn, từ phức … trường từ vựng.

– Từ tượng thanh … Một số phép tu từ từ vựng.

4

-Từ đơn, từ phức … trường từ vựng (Dạy phần III,IV,VIII,XIX)

– Từ tượng thanh … Một số phép tu từ từ vựng. (Dạy phần II)

35

36

Kiểm tra giữa kỳ

2

37

38

Chủ đề 11: Tổng kết về sự phát triển từ vựng

– Sự phát triển của từ vựng … Trau dồi vốn từ.

2

– Sự phát triển của từ vựng … Trau dồi vốn từ. (Dạy phần I, II, III)

39

40

41

42

Chủ đề 12: Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ

Đồng chí

– Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

4

43

Trả bài kiểm tra giữa kỳ

1

44

45

Chủ đề 13: Hình ảnh con người lao động mới trong thơ

Đoàn thuyền đánh cá

2

46

47

48

Chủ đề 14: Yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự

Nghị luận trong văn bản tự sự

– Luyện tập viết đoạn văn tự sự có yếu tố nghị luận.

3

– Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Nghị luận trong văn bản tự sự và Phần II, Bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.

49

50

Chủ đề 15: Hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Bếp lửa

2

Bếp lửa (Chuyển lên dạy chính thức trong 2 tiết)

51

52

53

Chủ đề 16: Tình yêu nước của người nông dân trong kháng chiến chống Pháp

– Làng

3

Bài kiểm tra TX số 4

54

55

56

57

Chủ đề 17: Văn tự sự

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

-Người kể chuyện trong văn bản tự sự

4

58

59

Chủ đề 18: Hình ảnh con người lao động mới trong truyện.

Lặng lẽ Sa Pa

2

60

61

62

Chủ đề 19: Tình cảm gia đình

Xem thêm:  Top 9 Bài văn phân tích hình ảnh người mẹ Tà-ôi trong "Khúc hát ru

– Chiếc lược ngà

3

63

64

65

Thực hành và ôn tập Tiếng Việt

– Ôn tập Tiếng Việt.

3

66

67

68

69

Ôn tập Tập làm văn

– Ôn tập phần Tập làm văn

– Ôn tập phần Tập làm văn (tt)

4

– Tích hợp thành một bài, hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu 3, 6, Bài Ôn tập phần Tập làm văn; yêu cầu 8, 9, 10, Bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo).

70

71

Kiểm tra học kỳ I

2

72

Trả bài kiểm tra học kỳ I

1

Tổng số tiết: 72

HỌC KỲ II

TT

Chủ đề/Bài học

Số tiết

Hướng dẫn thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

8

Chủ đề 20: Nghị luận xã hội

Bàn về đọc sách(trích) của Chu Quang Tiềm

– Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

– Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

– Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

– Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

8

Cả 5 bài Tích hợp thành một chủ đề.

9

10

11

Chủ đề 21: Xây dựng đoạn văn

Phép phân tích và tổng hợp

– Luyện tập phân tích và tổng hợp

3

– Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Phép phân tích và tổng hợp; bài tập 1, 4, Bài Luyện tập phân tích và tổng hợp.

12

13

14

Chủ đề 22: Thành phần câu

Khởi ngữ

– Các thành phần biệt lập

– Các thành phần biệt lập (tt)

3

– Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, II của mỗi bài.

15

16

Chủ đề 23: Liên kết trong văn bản

Liên kết câu và liên kết đoạn văn

– Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)

2

– Tích hợp thành một bài, tập trung vào các nội dung: liên kết chủ đề, liên kết lô-gíc (liên kết nội dung); phép lặp từ ngữ, đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng, phép thế và phép nối (liên kết hình thức); bài tập 2, 4 , Bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập).

17

18

Chủ đề 24: Khát vọng dâng hiến

Mùa xuân nho nhỏ

3

19

20

21

Chủ đề 25: Bác Hồ kính yêu

Viếng lăng Bác

3

22

23

24

25

26

27

Chủ đề 26: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

– Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

– Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

6

– Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích); Phần II, Bài Cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích); Thực hành lập dàn ý bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

Xem thêm:  Nghị luận Học hỏi là việc làm suốt đời (6 Mẫu) - Văn 12 - Download.vn

28

29

30

31

Chủ đề 27: Gia đình và cuộc sống

Nói với con

– Sang thu

4

32

33

Chủ đề 28: Vẻ đẹp tình mẫu tử

– Mây và sóng

2

34

35

Kiểm tra giữa kỳ

2

36

37

38

39

40

41

Chủ đề 29: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

– Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

6

– Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ; Phần II, Bài Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ; Thực hành luyện nói tại lớp.

42

43

44

45

Chủ đề 30: Nghĩa của câu

Nghĩa tường minh và hàm ý

– Nghĩa tường minh và hàm ý (tt)

4

– Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh học Phần I, Bài Nghĩa tường minh và hàm ý; Phần II, Bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo).

46

Trả bài kiểm tra giữa kỳ

1

47

48

Ôn tập Tiếng Việt

– Ôn tập phần Tiếng Việt.

2

49

50

51

Chủ đề 31: Hình tượng các cô gái thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ

– Những ngôi sao xa xôi

3

52

53

54

55

Chủ đề 32: Tổng kết về ngữ pháp

Tổng kết về ngữ pháp

– Tổng kết về ngữ pháp (tt).

4

Lựa chọn những nội dung đọc học chính thức để hệ thống hóa kiến thức.

56

57

Chủ đề 33: Văn học nước ngoài

– Bố của Xi- mông

2

58

59

Chủ đề 34: Tổng kết Văn học nước ngoài

Tổng kết phần Văn học nước ngoài

2

Lựa chọn những nội dung dạy chính thức để hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức.

60

61

62

63

Chủ đề 35: Tổng kết Tập làm văn

Tổng kết phần Tập làm văn

4

64

65

Chủ đề 36: Tổng kết Văn học

– Tổng kết Văn học, Tổng kết Văn học(tt)

3

– Tổng kết Văn học, Tổng kết Văn học(tt)

Lựa chọn những nội dung dạy chính thức để hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức.

66

67

– Kiểm tra tổng hợp cuối năm

2

68

– Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

1

Tổng số tiết: 68

Tổng cộng: 140

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.