Mẫu đơn đề nghị được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội mới nhất

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Mau don de nghi tiep nhan vao co so bao tro xa hoi chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Chính sách trợ giúp xã hội là sự quan tâm đặc biệt của nhà nước đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, bên cạnh việc hưởng các trợ cấp hàng tháng, chính sách trợ giúp xã hội còn được thể hiện trong việc tiếp nhận vào các cơ sở trợ giúp xã hội. Khi có yêu cầu và đáp ứng các điều kiện luật định, cá nhân hoặc người giám hộ có quyền viết đơn đề nghị được tiếp nhân vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 20/2012/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Đơn đề nghị được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội là gì?

Đơn đề nghị được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội là văn bản do cá nhân hoặc người giám hộ gửi tới Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) và giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội nhằm đề nghị được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp khi đáp ứng đủ điều kiện do luật định.

Đơn đề nghị được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xem xét để quyết định chấp nhận hay không việc tiếp nhận, là văn bản bày tỏ nguyện vọng của cá nhân, người giám hộ và là cơ sở để người có thẩm quyền quản lý dân cư trong địa bàn mình quản lý.

2. Mẫu đơn đề nghị được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)….

Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội

Họ và tên (tên đối tượng hoặc người giám hộ): ………

Ngày/tháng/năm sinh: …./ …./…… Giới tính: ………

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số …. Cấp ngày …/…/… Nơi cấp: …………

Trú quán tại thôn ………….. Xã (phường, thị trấn) ……….. huyện (quận, thị xã, thành phố) …….. Tỉnh ………

Hiện nay, tôi …………

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận hoặc trình cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận (Họ và tên đối tượng): ………. (Đối với trường hợp người giám hộ viết đơn thì phải khai bổ sung các thông tin sau:

Họ và tên đối tượng: …………… Nam/nữ ………

Sinh ngày …… tháng ………. năm …………

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số ….. Cấp ngày …/…/… Nơi cấp: ……

Trú quán tại thôn ………… Xã (phường, thị trấn) …………… huyện (quận, thị xã, thành phố)… Tỉnh …….) vào chăm sóc, nuôi dưỡng/sử dụng dịch vụ tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của cơ sở trợ giúp xã hội./.

…., ngày …. tháng …. năm….

Đối tượng hoặc người giám hộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội chi tiết nhất:

Mẫu đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội được đưa ra khá ngắn gọn và đơn giản trong cách viết, thực tế người làm đơn chỉ cần trình bày các thông tin cá nhân của người làm đơn và thông tin của đối tượng được đề nghị tiếp nhận, cuối đơn, người làm đơn ghi địa danh, ngày tháng năm làm đơn đơn, ký và ghi rõ họ tên.

4. Các vấn đề pháp lý về tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội:

4.1. Đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội):

– Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bao gồm:

Xem thêm:  [Video] Cách đăng ký, đăng nhập Instagram trên điện thoại và máy

+ Đối tượng quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 5 của Nghị định này thuộc diện khó khăn không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng, cụ thể:

“Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

b) Mồ côi cả cha và mẹ;

c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

e) Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

h) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

i) Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

k) Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

b) Người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi;

c) Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.”

“Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.”

– Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm:

+ Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;

+ Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú;

+ Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Người chưa thành niên, người không còn khả năng lao động là đối tượng thuộc diện chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

– Thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội tối đa không quá 03 tháng. Trường hợp quá 3 tháng mà không thể đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng thì cơ quan quản lý cấp trên của cơ sở trợ giúp xã hội xem xét, quyết định giải pháp phù hợp.

+ Đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm:

+ Người cao tuổi thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc;

+ Người không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Xem thêm:  Dữ liệu là gì? Có các loại dữ liệu nào? Dữ liệu AI là gì?

Như vậy, có thể thấy rằng, đối tượng có thể được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội khá đa dạng, là những đối tượng yếu thế trong xã hội, khó khăn về kinh tế, chưa phát triển đầy đủ về sinh lý mà dưới góc độ pháp luật, họ là người chưa thành niên và chưa có đủ năng lực trách nhiệm dân sự.

4.2. Thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội:

Thẩm quyền tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội: Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở. Đối với cơ sở trợ giúp xã hội do cấp huyện quản lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đưa đối tượng vào cơ sở.

Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 40 Nghị định 103/2017/NĐ-CP gồm:

+ Tờ khai của đối tượng hoặc người giám hộ theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch;

+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp là người khuyết tật;

+ Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV;

+ Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Giấy tờ liên quan khác (nếu có);

+ Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở trợ giúp xã hội (nếu vào cơ sở của tỉnh);

+ Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội.

Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này, bao gồm:

+ Tờ khai của đối tượng hoặc người giám hộ theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng (nếu có);

+ Biên bản đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến an toàn của đối tượng;

+ Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng đang ở hoặc nơi phát hiện thấy cần sự bảo vệ khẩn cấp;

+ Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở (nếu vào cơ sở của tỉnh);

+ Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội.

Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội đối với đối tượng tự nguyện, bao gồm:

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.

Để bảo đảm chắc chắn rằng, những đối tượng được nêu ở mục 5.1. có thể được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội, thì việc quy định nhiều hồ sơ là hoàn toàn hợp lý, cho thấy sự kỹ lượng, dự tính để tránh những tranh chấp phát sinh không đáng có.

4.3. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội:

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này thực hiện theo quy định sau đây:

+ Đối tượng hoặc người giám hộ có giấy tờ theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 27 Nghị định này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày làm việc, trừ những thông tin về HIV của đối tượng;

Xem thêm:  Em đã và sẽ làm gì để gương mẫu thực hiện và góp phần nâng cao

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đưa đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét chuyển hồ sơ đến người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận đối tượng vào cơ sở;

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định và chuyển hồ sơ của đối tượng đến cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn quản lý; sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở;

+ Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại Điều 41 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Nghị định này thực hiện theo quy định sau đây:

+ Cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy trình sau:

Bước 1. Lập biên bản tiếp nhận có chữ ký của cá nhân hoặc đại diện cơ quan, đơn vị phát hiện ra đối tượng (nếu có), chính quyền (hoặc công an) cấp xã, đại diện cơ sở trợ giúp xã hội. Đối với đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động, biên bản tiếp nhận có chữ ký của đối tượng (nếu có thể);

Bước 2. Đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi và nhu cầu trợ giúp của đối tượng để có kế hoạch trợ giúp đối tượng;

Bước 3. Bảo đảm an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối tượng kịp thời; đối với trẻ em bị bỏ rơi, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 25 ngày làm việc;

Bước 4. Quyết định trợ giúp đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc chuyển đối tượng về gia đình, cộng đồng;

Bước 5. Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của đối tượng theo quy định, Trường hợp là trẻ em bị bỏ rơi, cơ sở thực hiện các thủ tục khai sinh cho trẻ theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

+ Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng, trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.

Thủ tục quyết định tiếp nhận đối với đối tượng tự nguyện thực hiện theo quy định sau đây:

Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Nhìn chung, quy đình về tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội đã thể hiện đầy đủ về mọi mặt, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chủ thể thực hiện quyền và cơ quan nhà nước thẩm quyền thực hiện nghĩa vụ của mình nhằm đảm bảo được tính nhân văn, nhân đạo trong chính sách hỗ trợ các đối tượng đặc biệt.

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.