HĐTT là môn gì? Quy trình dạy môn HĐTT như thế nào?

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Hđtt là môn gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tìm hiểu chủ đề với soc trang thpt là gì? Tiến trình dạy học vật lý là gì?

Chủ đề là gì? Đây là từ viết tắt của môn học hoạt động nhóm được giảng dạy trực tiếp trong các trường học hiện nay.

Tiến trình giảng dạy Các hoạt động trong học kỳ 1

Hướng tới cập nhật và tích hợp các hoạt động trong lớp học Dạy kỹ năng sống

Một thời gian hoạt động nhóm bao gồm hai phần:

Phần đầu tiên. Các hoạt động trong lớp học

1. Mục tiêu

Mục tiêu duy nhất là hoàn thiện nhân cách và nâng cao hiệu quả học tập của mỗi học sinh.

Việc thực hiện tốt chương trình giảng dạy tích cực sẽ tác động tích cực đến các buổi học khác trong suốt tuần học và là cơ sở để theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và tiến bộ của mỗi học sinh trong suốt cả năm. nghiên cứu.

2. Sứ mệnh

Các hoạt động trong lớp được quy định như một khóa học bắt buộc không thể thiếu. Đây là tiết tự chủ được nhà trường bố trí vào lớp cuối mỗi kỳ học và là thời gian để mỗi học sinh tự kiểm điểm, tự kiểm điểm, đánh giá hoạt động rèn luyện học tập của cá nhân và tập thể. Đồng thời lập kế hoạch hoạt động cho tuần học tiếp theo để hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học của từng lớp.

Các hoạt động của lớp học được đặt dưới sự quản lý, giám sát và ảnh hưởng giáo dục của gvcn.

3. Vai trò

– Các hoạt động trong lớp học vào cuối tuần đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển giao trách nhiệm của nhà trường đối với lớp học một cách kịp thời.

– Các hoạt động trong lớp học vào cuối tuần giúp học sinh phát triển tính tự giác, tính giúp đỡ, hợp tác, kỹ năng quản lý và kỹ năng tự quản lý.

– Các hoạt động trong lớp vào cuối tuần giúp trẻ em thể hiện kiến ​​thức về hành vi, thái độ và cảm xúc của bản thân khi chúng đánh giá bản thân và bạn bè; xem xét khả năng của chúng, so sánh sự tiến bộ và có ý thức về sự tiến bộ.

– Các hoạt động trên lớp cuối tuần thúc đẩy sự chia sẻ và cảm thông của học sinh với bạn bè và mọi người xung quanh; sẵn sàng chia sẻ và đảm nhận công việc chung của lớp, trường, v.v., để hình thành nhân cách đúng đắn cho các em trong tương lai.

– Sinh hoạt lớp cuối tuần là nơi giáo viên hiểu rõ hơn về học sinh của mình để lựa chọn phương pháp giảng dạy và giáo dục phù hợp cho từng học sinh trong lớp.

4. Bảng

– Giáo viên có thể trang trí bảng phấn với dòng chữ “Sinh hoạt lớp” và các khẩu hiệu hành động phù hợp theo chủ đề của tháng hoặc toàn bộ cuộc thi.

-Tổ chức cho học sinh sắp xếp bàn ghế hợp lý trong không gian lớp học, cho học sinh ngồi theo nhóm và tập cho cấp uỷ chủ trì buổi sinh hoạt.

– Hoặc bạn có thể tổ chức các hoạt động trong lớp học ngoài khuôn viên trường (nếu giáo viên cho là phù hợp) để cho trẻ ngồi vào chỗ ngồi theo hình thức thích hợp.

Xem thêm:  Phương pháp điều chế QAM - Thiết Bị Truyền Hình Cáp

5. Nội dung

Đánh giá toàn diện về mặt giáo dục đối với công việc đã làm trong một tuần: đạo đức, học tập, thể chất, thẩm mỹ, lao động, thói quen và các hoạt động khác …

Bản tóm tắt các hoạt động của tháng này (cuối năm), học kỳ (tuần cuối cùng của học kỳ) và cả năm (cuối năm).

Tóm tắt cuộc thi (tuần trước của cuộc thi), cần có yêu cầu giáo dục học sinh về chủ đề cuộc thi.

Đánh giá kết quả mô phỏng của nhóm.

Đưa ra kế hoạch triển khai vào tuần tới và tháng tới, bắt đầu mô phỏng chủ đề và đào tạo chủ đề mô phỏng tiếp theo.

Biểu dương, khen ngợi, động viên, khuyến khích sự tiến bộ của học sinh.

Các chủ đề và phép xen kẽ được chọn để giúp trẻ vui chơi, giải trí …

6. Giới thiệu về trình tự của các hoạt động trong lớp

Mỗi lớp có thể chọn một chế độ hoạt động lớp khác nhau, nhưng quy trình tương tự có thể thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. Đánh giá các hoạt động của tuần trước:

a. Giáo viên giới thiệu và kiểm soát tiến trình của các hoạt động trong lớp (hoạt động văn hóa)

b. Trưởng nhóm đã báo cáo về điểm mạnh và điểm yếu của nhóm của họ vào tuần trước. Ví dụ cá nhân tuyệt vời, không phải là tuyệt vời. Nếu nhóm trưởng thấy thiếu hoặc chưa đầy đủ, họ sẽ bổ sung.

Xem Thêm : Những mẫu chữ và cách viết chữ M sáng tạo đúng, đẹp

(Xin lưu ý khi báo cáo cần nêu rõ các biện pháp do tổ chức hỗ trợ đã giúp những người vẫn vi phạm như thế nào và họ đã thay đổi như thế nào).

c, những học sinh làm bản khai cá nhân chủ yếu là học sinh còn vi phạm (tại sao vẫn vi phạm, cho tôi biết cách sửa lỗi).

d, hội đồng được triệu tập để bỏ phiếu cho các bài đánh giá cá nhân xuất sắc. Báo cáo trước lớp. Bình chọn của lớp …

đ, lớp công nhận tổ tốt. Giáo viên khen thưởng hoặc cắm cờ cho các đội và viết tên các cá nhân xuất sắc lên bảng đen.

b. Thông báo kế hoạch cho tuần tới

Chủ nhiệm lớp dựa trên chức vụ của giáo viên lớp trước, của trường và tổ (trường, tổ dự định). Cả lớp cùng động não và phát triển một kế hoạch thực hiện.

7. Lưu ý

– Xây dựng một số ban tự quản có tâm huyết và năng lực.

– Giao nhiệm vụ theo dõi hoạt động của lớp cho trưởng bộ phận.

– Mỗi người chủ trì phải có một cuốn sổ ghi rõ những điểm mạnh và điểm yếu của lớp hàng tuần.

– Phát triển cho học sinh tinh thần kỷ luật, làm việc theo nhóm, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau vì sự tiến bộ chung.

– Phát triển cho học sinh kỹ năng thảo luận, giao tiếp và nói trước đám đông, có ý thức khai thác thế mạnh của mình và hạn chế dần những biểu hiện bất thường trong học tập và sinh hoạt. khác.

– Tập cho học sinh nhìn nhận bản thân và bạn bè của họ theo cách động viên và nhắc nhở, tránh chỉ trích. Biết cách nhìn lỗi và sửa chúng.

– Dành thời gian cho học sinh sinh hoạt cuối tuần thường xuyên và tạo không khí nhẹ nhàng, cởi mở để học sinh học hỏi và sửa chữa lẫn nhau.

Xem thêm:  Đàn bầu (độc huyền cầm), quốc hồn quốc túy người Việt Nam

– Các hoạt động trong lớp phải được tổ chức vào đầu năm, xuyên suốt ở tất cả các lớp để học sinh có thể hình thành thói quen từ lớp dưới lên lớp trên và học sinh sẽ học tốt hơn

Phần 2: Giáo dục Kỹ năng sống

Một. Mục tiêu:

Giúp giáo viên hiểu:

– Cập nhật các hoạt động trong lớp học để giáo dục học sinh về ý nghĩa, mục đích và nội dung. Tìm hiểu về phương pháp giảng dạy tích hợp các kỹ năng vào chương trình học hiện tại dựa trên tệp bgd;

– Áp dụng và thực hành các kỹ năng giảng dạy ở trường tiểu học bằng các tài liệu do bgd ban hành; tổ chức các hoạt động trên lớp với sự chủ động của học sinh.

b. Nội dung

1. Giới thiệu về Giáo dục Kỹ năng Sống Thực t àm Hai việc : Dạy kỹ năng sống theo tài liệu của gd & amp; tel:

Thực hiện hướng dẫn tích hợp trong tất cả các môn học mà giáo viên thấy phù hợp. Giảng dạy kết hợp với các hoạt động ngoại khóa hoặc trên lớp. Mỗi lớp chia thành hai tiết học trong hai tuần.

-Các chú thích dạy theo tài liệu của gd & tt:

+ Bám sát mục tiêu bài học. Giáo viên dạy học sinh các kỹ năng cần thiết cho mục tiêu bài học:

– Giáo viên có thể giảng dạy nội dung và các hoạt động theo trình tự của sách. Bạn không cần đọc hết nội dung sách mà có thể lựa chọn nội dung mà giáo viên cho là phù hợp với học sinh trong lớp, đồng thời làm rõ mục tiêu giảng dạy.

– Không nên bám vào nội dung sách, vì một số nội dung không có mục tiêu rõ ràng, kiến ​​thức khó hiểu đối với học sinh. Giáo viên có thể tự điều chỉnh nội dung và hình thức dạy học theo ý thích của mình. Đừng dạy theo các hoạt động trong sách.

– Ứng dụng giảng dạy kỹ năng sống trong lớp học shl. Mỗi lớp được chia thành hai tiết học, dạy riêng trong thời gian sinh hoạt lớp từ 15 đến 20 phút đầu giờ. Có thể lồng ghép vào tiết sinh hoạt cuối buổi học.

Lớp giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống thường được chia thành 4 bước sau:

1. Khám phá

Mục đích : Để thúc đẩy sinh viên tự khám phá các khái niệm, kỹ năng, kiến ​​thức … mà họ đã biết về những gì họ sẽ học

– Giúp giáo viên đánh giá 0 / xác định tình hình hiện tại của học sinh (kiến thức, kỹ năng …) trước khi đưa ra câu hỏi mới-

Các bước cần làm

– gv (với hs) thiết kế sự kiện (trải nghiệm).

– Giáo viên (cùng học sinh) đặt câu hỏi để nhớ lại kiến ​​thức đã có liên quan đến bài mới.

– Giáo viên giúp học sinh xử lý / phân loại hiểu biết hoặc kinh nghiệm của họ, sắp xếp và phân loại.

Xem Thêm : Thẻ VISA Credit là gì? Khác gì VISA Debit và cách sử dụng | Timo

Vai trò của giáo viên và học sinh đề xuất một số mẹo giảng dạy

– gv đóng vai trò lập kế hoạch, khởi xướng, đặt câu hỏi, đặt câu hỏi, ghi chép …

– Học sinh cần chia sẻ, giao tiếp, phản hồi, xử lý thông tin, ghi chép …

– Một số kỹ năng giảng dạy chính: động não, phân loại / xác định các cụm vấn đề, thảo luận, chơi trò chơi

2. Kết nối : Giới thiệu thông tin, kiến ​​thức và kỹ năng mới bằng cách xây dựng “cầu nối” giữa cái “đã biết” và “cái chưa biết”. Cầu nối này kết nối kinh nghiệm hiện có của học sinh với chương trình học mới.

Xem thêm:  Chế độ công xã nông thôn trong lịch sử Ấn Độ cổ đại - LichSu.Org

* Bước : gv giới thiệu mục tiêu bài học và kết nối chúng với các câu hỏi được chia sẻ ở Bước 1.

– GV giới thiệu kiến ​​thức và kĩ năng mới.

– Kiểm tra xem kiến ​​thức mới có được cung cấp một cách toàn diện và chính xác hay không.

– Đưa ra các ví dụ nếu cần thiết.

* Vai trò của giáo viên và học sinh gợi ý một số ktdh : Giáo viên nên đóng vai trò là người hỗ trợ. Một hs là người cung cấp phản hồi, đưa ra quan điểm / nhận xét, đặt câu hỏi / câu trả lời.

– Một số kỹ thuật giảng dạy: thảo luận nhóm, thuyết trình của học sinh, diễn giả khách mời, nhập vai, sử dụng phương tiện giảng dạy đa năng (chiếu phim, băng, radio)

3. Bài tập / Bài tập thể dục

* Mục đích : Tạo cơ hội cho người học thực hành áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng mới trong bối cảnh / bối cảnh / điều kiện có ý nghĩa.

– Hướng dẫn học sinh thực hành đúng.

– Chỉnh sửa kiến ​​thức và kỹ năng không chính xác

* Bước : Giáo viên thiết kế / chuẩn bị các hoạt động yêu cầu học sinh sử dụng kiến ​​thức và kỹ năng mới.

– ss Hoàn thành nhiệm vụ theo nhóm, cặp hoặc một mình.

– gv giám sát tất cả hoạt động và điều chỉnh nếu cần.

– Giáo viên khuyến khích học sinh bày tỏ suy nghĩ của mình hoặc những điều họ vừa học được

* Vai trò của giáo viên và học sinh gợi ý một số ktdh : giáo viên nên đóng vai trò là người điều hành, thúc đẩy.

-hs đóng vai trò là người biểu diễn, người khám phá.

– Một số kỹ thuật dạy học: tiểu phẩm, tiểu luận, mô phỏng, câu đố, trò chơi, thảo luận nhóm, tranh luận …

4. Áp dụng

* Mục đích Cung cấp cho sinh viên cơ hội hòa nhập, mở rộng và áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng đã thu được vào các tình huống / bối cảnh mới

* Các bước thực hiện : Giáo viên (với học sinh) lập kế hoạch hoạt động cho các môn học / lĩnh vực học tập khác nhau yêu cầu học sinh áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng mới.

– ss Hoàn thành nhiệm vụ theo nhóm, cặp và cá nhân.

– Giáo viên và học sinh tham gia hỏi và trả lời các câu hỏi trong quá trình tổ chức

* Vai trò của giáo viên và học sinh bao hàm một số ý nghĩa .

– Giáo viên có thể đánh giá kết quả học tập của học sinh ở bước này

– gv đóng vai trò là người hỗ trợ và đánh giá.

– hs đóng vai trò là người lập kế hoạch, người sáng tạo, thành viên trong nhóm, người giải quyết vấn đề, người trình bày và người đánh giá.

– Một số kỹ thuật dạy học: đồng giảng, làm việc nhóm, thuyết trình cá nhân, dạy học theo dự án.

Qua bài soạn trên, trường THCS Sóc Trăng đã giúp các em học sinh hiểu rõ chủ đề là gì? Tiến trình dạy học vật lý là gì? Các bạn học sinh có thể ghé thăm website của soc trang thpt để có những bài viết hữu ích trong quá trình học tập và thi cử.

Nhà xuất bản: thpt Sóc Trăng

Danh mục: Giáo dục

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.