Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án)

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Haylamdo biên soạn và sưu tầm 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 12: Một số phương pháp chọn, tạo giống cây trồng có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Công nghệ 10.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Một số phương pháp chọn, tạo giống cây trồng

Câu 1. Có mấy phương pháp chọn giống cây trồng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2. Có phương pháp giống cây trồng nào?

A. Chọn lọc hỗn hợp

B. Chọn lọc cá thể

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 3. Chọn lọc hỗn hợp áp dụng với loại cây nào?

A. Cây tự thụ phấn

B. Cây giao phấn

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 4. Có kiểu chọn lọc hỗn hợp nào?

A. Chọn lọc hỗn hợp một lần

B. Chọn lọc hỗn hợp nhiều lần

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 5. Nhược điểm của chọn lọc cá thể là:

A. Tiến hành công phu

B. Tốn kém

C. Diện tích gieo trồng lớn

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm:  Lời bài hát "Làm gì mà phải hốt" của JustaTee, Hoàng Thùy Linh

Câu 6. Có mấy phương pháp tạo giống cây trồng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7. Có phương pháp tạo giống nào?

A. Tạo giống bằng phương pháp lai

B. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

C. Tạo giống bằng công nghệ gene

D. Cả 3 phương pháp trên

Câu 8. Phương pháp lai tạo giống gì cho cây trồng?

A. Giống thuần chủng

B. Giống ưu thế lai

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 9. Tạo giống thuần chủng bằng phương pháp lai gồm mấy bước?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 10. Bước đầu tiên của phương pháp lai tạo giống thuần chủng là:

A. Chọn giống hay dòng bố mẹ

B. Gieo trồng, thu hoạch hạt gieo trồng ở vụ sau (hạt F1)

C. Gieo trồng hạt F1, loại cây dị dạng, bệnh, không phải cây lai. Các cây còn lại thu hạt để riêng thành từng dòng

D. Gieo hạt của cây F1

Câu 11. Bước thứ hai của phương pháp lai tạo giống thuần chủng là:

A. Chọn giống hay dòng bố mẹ

B. Gieo trồng, thu hoạch hạt gieo trồng ở vụ sau (hạt F1)

C. Gieo trồng hạt F1, loại cây dị dạng, bệnh, không phải cây lai. Các cây còn lại thu hạt để riêng thành từng dòng

D. Gieo hạt của cây F1

Câu 12. Bước thứ ba của phương pháp lai tạo giống thuần chủng là:

A. Chọn giống hay dòng bố mẹ

B. Gieo trồng, thu hoạch hạt gieo trồng ở vụ sau (hạt F1)

Xem thêm:  Giảo cổ lam là gì? Có tác dụng thế nào đến sức khỏe? | Medlatec

C. Gieo trồng hạt F1, loại cây dị dạng, bệnh, không phải cây lai. Các cây còn lại thu hạt để riêng thành từng dòng

D. Gieo hạt của cây F1

Câu 13. Bước thứ tư của phương pháp lai tạo giống thuần chủng là:

A. Chọn giống hay dòng bố mẹ

B. Gieo trồng, thu hoạch hạt gieo trồng ở vụ sau (hạt F1)

C. Gieo trồng hạt F1, loại cây dị dạng, bệnh, không phải cây lai. Các cây còn lại thu hạt để riêng thành từng dòng

D. Gieo hạt của cây F1

Câu 14. Thành tựu giống cây trồng ưu thế lai là:

A. Giống lúa lai LY006

B. Giống lạc LDH 10

C. Giống ngô chuyển gene NK66BT

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Thành tựu giống cây trồng bằng phương pháp gây đột biến

là:

A. Giống lúa lai LY006

B. Giống lạc LDH 10

C. Giống ngô chuyển gene NK66BT

D. Cả 3 đáp án trên

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.