Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Bien ban thao luan chinh tri he 2021 bien ban thao luan va viet bai thu chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Toàn màn hình là các thành viên tham dự buổi hội nghị trực tuyến trên Zoom Meeting

Nội dung học tập gồm các chuyên đề: Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021, phương hướng năm học 2021 – 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025 của UBND Quận 10; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của Quận 10; Báo cáo “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; Báo cáo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Báo cáo những nội dung trọng tâm của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thầy Nguyễn Thành Phát, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo các chuyên đề

Buổi chiều cùng ngày, 07 tổ chuyên môn nhà trường chia thành các nhóm thảo luận những câu hỏi của Ban tổ chức nhằm giúp giáo viên làm tốt bài thu hoạch trong đợt học tập đầu năm này.

Xem thêm:  Phân tích bài thơ Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh - Văn 7 (8 mẫu)

Tổ Văn tham gia thảo luận nhóm trên Zoom Meeting

Tổ Năng khiếu thảo luận nhóm trên Google Meet

Tổ Sử-Địa-GDCD thảo luận nhóm trên Google Meet

Tổ Toán thảo luận nhóm trên Zoom Meeting

Tổ Lý – Hóa – Sinh thảo luận nhóm trên Google Meet

Tổ Anh văn thảo luận nhóm trên Zoom Meeting

Nhìn chung, công tác tổ chức học tập được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch. Các tổ học tập, tiếp thu thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm học mới.

Sau buổi thảo luận, giáo viên sẽ thực hiện bài thu hoạch các nội dung vừa học tập thể hiện được nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giảng dạy tại đơn vị. Qua đó nêu đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp thực hiện tại đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến là một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 10 giữa lúc đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên địa bàn Quận 10 có ý nghĩa quan trọng và mang tính thiết thực trong việc nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục trong tình hình mới; đồng thời, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục nước nhà, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Xem thêm:  Người lao động cần biết: 03 quyền được hưởng khi làm việc lâu
Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.