Đáp án câu hỏi ô chữ module 4 – Hoatieu.vn

Đáp án câu hỏi ô chữ module 4 bao gồm các ô chữ liên quan đến nội dung chương trình tập huấn giáo viên. Nội dung mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được Hoatieu.vn chi sẻ miễn phí tới các thầy cô, các thầy cô giúp các bạn hoàn thành đạt kết quả cao nhất phần tập huấn của mình.

1. Đáp án câu hỏi ô chữ module 4 hàng ngang

Câu hỏi 2 ô chữ Mô đun 4

Là một nội dung thuộc mô đun 3, nó mô tả các mức độ phát triển khác nhau của mỗi năng lực mà người học cần hoặc đã đạt được; được thể hiện dưới 2 góc độ: Là tham chiếu để đánh giá sự phát triển năng lực cá nhân học sinh và là kết quả phát triển nâng lực của mỗi cá nhân học sinh.

Trả lời: Đường phát triển năng lực

Câu hỏi 3 ô chữ Mô đun 4

Là nhóm các môn học không bắt buộc, được học sinh chọn theo nguyên vọng.

Trả lời: Môn học tự chọn

Câu hỏi 4 ô chữ Mô đun 4

Đây là một đặc trưng quan trọng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thể hiện ở sự trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường, giáo viên trong việc lựa chọn nội dung, lựa chọn sách giáo khoa và triển khai các hoạt động giáo dục và dạy học.

Trả lời: Tính mở

Câu hỏi 5 ô chữ Mô đun 4

Đây là một đặc trưng quan trọng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thể hiện ở sự trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường, giáo viên trong việc lựa chọn nội dung, lựa chọn sách giáo khoa và triển khai các hoạt động giáo dục và dạy học.

Trả lời: Năng lực đặc thù

Câu hỏi 6 ô chữ Mô đun 4

Cụm từ mô tả mức độ cần đạt của học sinh sau mỗi bài học mà chương trình môn học quy định.

Trả lời: Yêu cầu cần đạt

Câu hỏi 7 ô chữ Mô đun 4

Đây là một đặc trưng của chương trình GDPT 2018, nó thể hiện định hướng dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau, nhằm phát triển tối đa tiềm nâng vốn có của mỗi học sinh dựa vào đặc điểm tâm – sinh lí, khả năng, nhu cầu, hứng thú và định hướng nghề nghiệp khác nhau.

Trả lời: Dạy học phân hoá

Câu hỏi 8 ô chữ Mô đun 4

Là tên của hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiêm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ nàngcủa các môn học khác nhau…

Trả lời: Hoạt động trải nghiệm

Câu hỏi 9 ô chữ Mô đun 4

Là một định hướng dạy học giúp học sinh phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng,… thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, được thực hiện ngay trong quá trình lĩnhhội trí thức và rèn luyện kĩ nàng.

Trả lời: Dạy học tích hợp

Câu hỏi 10 ô chữ Mô đun 4

Là hình thức đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động dạy học môn học/khóa học, cung cấp thông tin phản hồi cho GV nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động hướng dẫn, giảng dạy.

Trả lời: Đánh giá qua trình

Câu hỏi 11 ô chữ Mô đun 4

Tên gọi chung của các năng lực cơ bản, thiết yếu mà bất kì ai cũng cần phải có để sống, học tập và làm việc hiệu quả.

Trả lời: Năng lực cốt lõi

Câu hỏi 12 ô chữ Mô đun 4

Là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vào giả! quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể.

Trả lời: Giáo dục Stem

Câu hỏi 13 ô chữ Mô đun 4

Là hoạt động thường xuyên, bao gồm các khâu đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chương trình trong quá trình thực hiện.

Trả lời: Phát triển chương trình

Câu hỏi 14 ô chữ Mô đun 4

Cụm từ thể hiện những tính tốt thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của con người; cùng với nàng lực tạo nên nhân cách con người.

Trả lời: Phẩm chất

2. Đáp án câu hỏi ô chữ module 4 hàng dọc

Đáp án câu hỏi ô chữ module 4

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh Giá Bài Viết

Kevin Nguyễn

Kevin Nguyễn là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website https://pgdgiolinhqt.edu.vn/. Anh tốt nghiệp đại học Harvard với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
33win.wtf/
33win0.net
33bet0.com
sv888-vn.com
78win