Soạn bài Câu nghi vấn ngắn nhất – Lớp 8 – Haylamdo

Soạn bài Câu nghi vấn

I. Đặc điểm hình thức và chức năng chính

a) Câu nghi vấn trong đoạn trích trên:

– Sáng ngày người ta đấm u có đau lắm không?

– Thế làm sao u cứ khóc mãi mà không ăn khoai? Hay là u đói quá?

Đặc điểm hình thức cho biết đó là câu nghi vấn:

+ Có những từ: không, làm sao, hay là

+ Cuối câu có dâu hỏi chấm (?)

b) Những câu nghi vấn trong đoạn trích trên dùng để hỏi.

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 11 sgk Văn 8 Tập 2):

Những câu nghi vấn và đặc điểm hình thức cho biết đó là câu nghi vấn:

a) – Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không?

(có dấu hỏi chấm ở cuối câu và có từ “không”)

b) Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế?

(có dấu hỏi chấm ở cuối câu và có từ “tại sao”)

c) Văn là gì? Chương là gì?

(có dấu hỏi chấm ở cuối câu và có từ “là gì”)

d) – Chú mình có muốn cùng tớ đùa vui không?

(có dấu hỏi chấm ở cuối câu và có từ “không”)

– Đùa trò gì?

(có dấu hỏi chấm ở cuối câu và có từ “gì”)

– Hừ.. hừ.. cái gì thế?

(có dấu hỏi chấm ở cuối câu và có từ “gì thế”)

– Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả?

(có dấu hỏi chấm ở cuối câu và từ “ấy hả”)

Câu 2 (trang 12 sgk Văn 8 Tập 2):

– Căn cứ vào dấu hỏi chấm ở cuối câu và từ “hay” để xác định các câu a,b,c là câu nghi vấn.

– Không thể thay từ hay bằng từ hoặc vì ở đây từ hay là từ để hỏi, nếu thay, câu văn sẽ chuyển hết sang quan hệ lựa chọn và sai nội dung logic của câu.

Câu 3 (trang 13 sgk Văn 8 Tập 2): Không thể đặt dấu chấm hỏi ở cuối các câu a, b, c, d bởi vì đó là những câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi.

Câu 4 (trang 13 sgk Văn 8 Tập 2): Phân biệt hình thức và ý nghĩa

Câu Hình thức Ý nghĩa Câu trả lời thích hợp Một số câu tương tựa) Anh có khỏe không? Dùng cặp từ “có…không” Hỏi thăm sức khỏe Khỏe/ không khỏe Anh có đi chơi không?b) Anh đã khỏe chưa? Dùng cặp từ “đã…chưa” Trước đó anh không khỏe, bây giờ anh đã khỏe lại chưa. Đã khỏe/ chưa khỏe Anh đã đi chơi chưa?

Câu 5 (trang 13 sgk Văn 8 Tập 2): Phân biệt hình thức và ý nghĩa

Câu Hình thức Ý nghĩaa) Bao giờ anh đi Hà Nội? Từ “bao giờ” đứng ở đầu câu. Chỉ hành động chưa xảy rab) Anh đi Hà Nội bao giờ? Từ “bao giờ” đứng ở cuối câu. Chỉ hành động đã diễn ra rồi.

Câu 6 (trang 14 sgk Văn 8 Tập 2):

a) Câu a đúng. Vì dù chưa biết nó bao nhiêu kg nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận được nó nặng hay nhẹ.

b) Câu b sai. Vì không biết giá của chiếc xe thì chúng ta không để đánh giá được nó đắt hay rẻ.

Đánh Giá Bài Viết

Kevin Nguyễn

Kevin Nguyễn là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website http://pgdgiolinhqt.edu.vn/. Anh tốt nghiệp đại học Harvard với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
33win.wtf/
33win0.net
33bet0.com
sv888-vn.com
78win