Palo Alto Networks là gì? có phải là hãng bán tường lửa Firewall

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Palo alto networks là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Vậy Palo Alto Networks là gì?

Tại sao bạn nên mua sản phẩm của Firewall Palo Alto Network?

  1. Giảm các bề mặt tấn công và ngăn chặn các mối đe dọa bằng cách bật ứng dụng một cách an toàn
  2. Cung cấp chính sách tự động, thời gian thực cho mọi môi trường
  3. Mở rộng bảo vệ cho các công nghệ mới và mạng ảo
  4. Sử dụng một hệ sinh thái chia sẻ mối đe dọa tình báo rộng lớn
  5. Giờ đây với Cortex để bảo mật liên tục mở, tích hợp, dựa trên AI

Các tính năng chính, hiệu suất và thông số kỹ thuật cho tất cả các tường lửa Palo Alto Networks.

Palo Alto datasheet

Bảng báo giá Firewall Palo Alto Networks chiết khấu từ nhà phân phối ở Việt nam

PA-7080 Base AC Hardware Bundle. Includes AC Chassis, 4xAC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards #PAN-PA-7080-AC-SYS List Price: $157,500.00 PA-7080 Base DC Hardware Bundle. Includes DC Chassis, 4xDC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards #PAN-PA-7080-DC-SYS List Price: $157,500.00

PA-7050 Base AC Hardware Bundle

PA-7050 Base AC Hardware Bundle. Includes AC Chassis, 4xAC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards #PAN-PA-7050-AC-SYS List Price: $131,300.00 PA-7050 Base DC Hardware Bundle. Includes DC Chassis, 4xDC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards #PAN-PA-7050-DC-SYS List Price: $131,300.00 Palo Alto Networks PA-5280 with redundant AC power supplies #PAN-PA-5280-AC List Price: $210,000.00 Palo Alto Networks PA-5280 with redundant DC power supplies #PAN-PA-5280-DC List Price: $210,000.00 Palo Alto Networks PA-5260 with redundant AC power supplies #PAN-PA-5260-AC List Price: $189,000.00 Palo Alto Networks PA-5260 with redundant DC power supplies #PAN-PA-5260-DC List Price: $189,000.00 Palo Alto Networks PA-5250 with redundant AC power supplies #PAN-PA-5250-AC List Price: $105,000.00 Palo Alto Networks PA-5250 with redundant DC power supplies #PAN-PA-5250-DC List Price: $105,000.00

Xem thêm:  SecureCRT Full 2017- Bảo Vệ Dữ Liệu Khi Kết Nối SSH Từ Xa

Palo Alto Networks PA-5220 with redundant AC power supplies #PAN-PA-5220-AC List Price: $52,500.00 Palo Alto Networks PA-5220 with redundant DC power supplies #PAN-PA-5220-DC List Price: $52,500.00

Palo Alto Networks PA-5220 with redundant AC power supplies

Palo Alto Networks PA-3260 with redundant AC power supplies #PAN-PA-3260 List Price: $37,800.00 Palo Alto Networks PA-3250 with redundant AC power supplies #PAN-PA-3250 List Price: $26,300.00

Palo Alto Networks PA-3220 with redundant AC power supplies

Palo Alto Networks PA-3220 with redundant AC power supplies #PAN-PA-3220 List Price: $18,900.00 Palo Alto Networks PA-850 #PAN-PA-850 List Price: $9,980.00 PA-850 – 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-850-TP), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-850-URL4), WildFire Subscription (PAN-PA-850-WF), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850), and DNS Security subscription (PAN-PA-850-DNS) #850-TP-URL4-WF-BKLN-1YR List Price: $19,380.00 PA-850 – 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-850-TP-3YR), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-850-URL4-3YR), WildFire Subscription (PAN-PA-850-WF-3YR), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850-3YR), and DNS Security subscription (PAN-PA-850-DNS-3YR) #850-TP-URL4-WF-BKLN-3YR List Price: $32,700.00 PA-850-HA Pair – 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-TP-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-URL4-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-WF-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-DNS-HA2) #850-TP-URL4-WF-BKLN-1YR-HA2 List Price: $34,760.00 PA-850-HA Pair – 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-TP-3YR-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-URL4-3YR-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-WF-3YR-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850-3YR), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-DNS-3YR-HA2) #850-TP-URL4-WF-BKLN-3YR-HA2 List Price: $53,600.00

Xem thêm:  Sơn base là gì? Lý do nên lựa chọn sản phẩm này - Blog Tiệm Nail

Palo Alto Networks PA-850

Palo Alto Networks PA-820 #PAN-PA-820 List Price: $4,730.00 PA-820 – 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-820-TP), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-820-URL4), WildFire Subscription (PAN-PA-820-WF), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820), and DNS Security subscription (PAN-PA-820-DNS) #820-TP-URL4-WF-BKLN-1YR List Price: $9,180.00 PA-820 – 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-820-TP-3YR), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-820-URL4-3YR), WildFire Subscription (PAN-PA-820-WF-3YR), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820-3YR), and DNS Security subscription (PAN-PA-220-DNS-3YR) #820-TP-URL4-WF-BKLN-3YR List Price: $15,570.00 PA-820-HA Pair – 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-TP-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-URL4-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-WF-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-HA2) #820-TP-URL4-WF-BKLN-1YR-HA2 List Price: $16,760.00 PA-820-HA Pair – 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-TP-3YR-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-URL4-3YR-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-WF-3YR-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820-3YR), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-3YR-HA2) #820-TP-URL4-WF-BKLN-3YR-HA2 List Price: $26,340.00 Palo Alto Networks PA-220R #PAN-PA-220R List Price: $3,050.00

Palo Alto Networks PA-220

Palo Alto Networks PA-220 #PAN-PA-220 List Price: $1,050.00 PA-220 – 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-220-TP), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-220-URL4), WildFire Subscription (PAN-PA-220-WF), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220), and DNS Security subscription (PAN-PA-220-DNS) #220-TP-URL4-WF-BKLN-1YR List Price: $2,040.00 PA-220 – 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-220-TP-3YR), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-220-URL4-3YR), WildFire Subscription (PAN-PA-220-WF-3YR), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220-3YR), and DNS Security subscription (PAN-PA-220-DNS-3YR) #220-TP-URL4-WF-BKLN-3YR List Price: $3,420.00 PA-220-HA Pair – 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-TP-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-URL4-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-WF-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-HA2) #220-TP-URL4-WF-BKLN-1YR-HA2 List Price: $3,600.00 PA-220-HA Pair – 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-TP-3YR-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-URL4-3YR-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-WF-3YR-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220-3YR), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-3YR-HA2) #220-TP-URL4-WF-BKLN-3YR-HA2 List Price: $5,500.00

Xem thêm:  Cấu trúc In place - In place of trong tiếng Anh - Thành Tây
Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.