Định nghĩa

Thông Tin NPP – BWL Vietnam

Trong bài viết này pgdgiolinh.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Npp là gì dành cho bạn

Chấm dứt Hợp đồng bán hàng đa cấp

– NPP có quyền chấm dứt Hợp đồng trong bất kỳ thời điểm nào nhưng phải đảm bảo thông báo bằng văn bản đến Công ty trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 (mười) ngày làm việc. – Trường hợp Công ty chấm dứt Hợp đồng, Công ty có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản đến NPP trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 60 (sáu mươi) ngày. – Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng đối với NPP có một trong các hành vi sau:

  • Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp trước khi được cấp Thẻ thành viên.
  • Không xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng.
  • Không tuân thủ hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và quy tắc hoạt động của Công ty.
  • Cung cấp thông tin không đầy đủ, không trung thực khi giới thiệu về Công ty, hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, kế hoạch trả thưởng và quy tắc hoạt động của Công ty.

– Công ty có trách nhiệm chấm dứt Hợp đồng đối với NPP có một trong các hành vi sau:

  • Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
  • Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt động của Công ty
  • Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được Công ty ủy quyền bằng văn bản
  • Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của Công ty
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
  • Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi Công ty chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.
Xem thêm:  Miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo là gì? Ứng dụng trong

– Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng đối với NPP không mua bất kỳ sản phẩm nào trong 12 (mười hai) tháng liên tiếp, trừ các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. – Hợp đồng tự động chấm dứt khi Công ty phá sản, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hoặc các trường hợp khác làm chấm dứt sự tồn tại pháp nhân của Công ty theo quy định của pháp luật. – Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Công ty tiến hành lập Quyết định thanh lý Hợp đồng và thanh toán về tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà NPP có quyền được hưởng từ hoạt động phân phối của mình trong mạng lưới bán hàng đa cấp của công ty đến thời điểm thanh lý. NPP phải hoàn trả Thẻ thành viên và các tài sản khác của công ty (nếu có), các khoản nợ của NPP đối với công ty (nếu có). Căn cứ theo quyết định thanh lý và kết quả thanh toán, hoàn trả tài sản nêu trên, Công ty lập biên bản thanh lý, nội dung nêu rõ các quyền lợi, nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện. Việc ký biên bản thanh lý hợp đồng đồng nghĩa với việc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ giữa các bên, các bên không có khiếu nại gì về sau. – Sau thời điểm thanh lý Hợp đồng, NPP phải chịu mất chức vụ cấp bậc, các khoản tiền thưởng, hoa hồng hiện có và toàn bộ hệ thống kinh doanh cấp dưới. Trường hợp, việc chấm dứt Hợp đồng do hành vi vi phạm từ NPP, NPP phải trả lại các khoản hoa hồng, tiền thưởng đã nhận của Công ty phát sinh từ hành vi vi phạm. – NPP có quyền chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho công ty trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 (mười) ngày làm việc. Trường hợp Công ty chấm dứt Hợp đồng, Công ty có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản đến NPP khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 60 (sáu mươi) ngày. – Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Công ty sẽ mời nhà phân phối lên làm việc để thống nhất việc chấm dứt, thanh lý hợp đồng và thanh toán về tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà NPP có quyền được nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của công ty, thống nhất các khoản nợ của nhà phân phối đối với công ty (nếu có); cách thức thực hiện nghĩa vụ của NPP bao gồm hoàn trả xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản, Thẻ thành viên và tài sản nhà phân phối giữ của công ty (nếu có). Sau khi các nội dung làm việc được thống nhất, Công ty sẽ lập Quyết định thanh lý, quyết định này được lập thành 02 (hai) bản, Công ty và NPP mỗi bên giữ 01 (một) bản. – Trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc sau khi hoàn tất các công việc nêu tại mục 4.4.2 Điều này, công ty và NPP sẽ tiến hành thực hiện nghĩa vụ của mình và cùng ký biên bản thanh lý hợp đồng. Việc ký biên bản thanh lý hợp đồng đồng nghĩa với việc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ giữa các bên, các bên không có khiếu nại gì về sau.

Xem thêm:  Sự thực về Tam Giác Vàng - Báo Công an Nhân dân điện tử - CAND
Đánh Giá Bài Viết

Kevin Nguyễn

Kevin Nguyễn là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website https://pgdgiolinhqt.edu.vn/. Anh tốt nghiệp đại học Harvard với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
33win.wtf/
33win0.net
33bet0.com
sv888-vn.com