Văn học

Mục lục: Những bài làm văn mẫu lớp 5 tập 1

Trong bài viết này pgdgiolinh.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Những bài làm văn mẫu lớp 5 tập 1 dành cho bạn

Tuần 1: Tập đọc: Thư gửi các học sinh (trích)

Chính tả: Nghe – viết: Việt Nam thân yêu – Ôn tập quy tắc viết c/ k, g/ gh, ng /ngh

Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa

Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 2: Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến – Cấu tạo của phần vần

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Sắc màu em yêu

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tuần 3: Tập đọc: Lòng dân (trích)

Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh – Quy tắc đánh dấu thanh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 4: Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Chính tả: Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ – Quy tắc đánh dấu thanh

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Tập đọc: Bài ca về trái đất

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa

Tập làm văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết)

Tuần 5: Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

Xem thêm:  Giải VBT Ngữ Văn 7 Cổng trường mở ra - VietJack.com

Chính tả: Nghe – viết: Một chuyên gia máy xúcLuyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa bộ / ua)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Hoà bình

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Ê-mi-li, con… (trích)

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Luyện từ và câu: Từ đồng âm

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Tuần 6: Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Chính tả: Nhớ – viết: E-mi-li, con… – Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa ưa / ươ)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Hữu nghị, hợp tác

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 7: Tập đọc: Những người bạn tốt

Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương – Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa lê / ia)

Luyện từ và câu:Từ nhiều nghĩa

Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam

Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (trích)

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 8: Tập đọc: Kì diệu rừng xanh

Chính tả: Nghe – viết: Kì diệu rừng xanh – Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa bê / ya)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Trước cổng trời (trích)

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)

Tuần 9: Tập đọc: Cái gì quý nhất?

Xem thêm:  Viết đoạn văn ngắn bàn về Lạc quan hay nhất - VietJack.com

Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà – Phân biệt âm đầu 1 / n, âm cuối n/ ng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên

Kể chuyện:Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Đất Cà Mau

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Luyện từ và câu: Đại từ

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Tuần 10: Ôn tập giữa học kì 1

Tuần 11: Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ

Chính tả: Nghe – viết: Luật bảo vệ môi trường – Phân biệt âm đầu 1 / n, âm cuối n/ ng

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô

Kể chuyện: Người đi săn và con nai

Tập đọc :Tiếng vọng

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Tuần 12: Tập đọc: Mùa thảo quả

Chính tả: Nghe – viết: Mùa thảo quả Phân biệt âm đầu s / x, âm cuối t/c

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Hành trình của bầy ong

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập tả người (Quan sát và chọn lọc chi tiết)

Tuần 13: Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Chính tả: Nghe – viết: Hành trình của bầy ong – Phân biệt âm đầu s / x, âm cuối t/c

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

Tuần 14: Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

Xem thêm:  Soạn bài Từ ghép | Ngắn nhất Soạn văn 7 - VietJack.com

Chính tả: Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam – Phân biệt âm đầu tr/ ch, âm cuối ao / au

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé

Tập đọc: Hạt gạo làng ta

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Tuần 15: Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Chính tả: Nghe – viết: Buôn Chư Sênh đón cô giáo – Phân biệt âm đầu tr/ch, thanh hỏi / thanh ngã

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

Tuần 16: Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Chính tả: Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây dựng – Phân biệt các âm đầu r/ d/ gi, v/d, các vần iêm / im, iệp /

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Kể chuyện: Kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện

Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

Tuần 17: Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường

Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn

Luyện từ và câu: Ôn tập về câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I

Nguồn website giaibai5s.com

Đánh Giá Bài Viết

Kevin Nguyễn

Kevin Nguyễn là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website https://pgdgiolinhqt.edu.vn/. Anh tốt nghiệp đại học Harvard với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
33win.wtf/
33win0.net
33bet0.com
sv888-vn.com