Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).Is that Tony? Đó là

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Listen and repeat nghĩa là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lesson 2 (Bài học 2)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a) Is that Tony? Đó là Tony phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

b) Is that Quan? Đó là Quân phải không?

No, it isn’t. It’s Phong. Không, không phải. Đó là Phong.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

Click tại đây để nghe:

a) Is that Peter? Đó là Peter phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

b) Is that Tony? Đó là Tony phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

c) Is that Mai? Đó là Mai phải không?

No, it isn’t. It’s Hoa. Không, không phải. Đó là Hoa.

d) Is that Mary? Đó là Mary phải không?

No, it isn’t. It’s Linda. Không, không phải. Đó là Linda.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Is that Nam? Đó là Nam phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

Is that Linh? Đó là Linh phải không?

No, it isn’t. It’s Hoa. Không, không phải. Đó là Hoa.

Is that Mai? Đó là Mai phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

Is that Peter? Đó là Peter phải không?

No, it isn’t. It’s Tony. Không, không phải. Đó là Tony.

Is that Phong? Đó là Phong phải không?

Xem thêm:  QUAN ĐIỂM TEST ĐỐI VỚI CHỨC NĂNG IMPORT/UPLOAD CSV

Advertisements

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

a 3 b 2 c 1 d 4

Audio script

1. Nam: Is that Linda?

Hoa: Yes, it is.

2. Quan: Is that Peter?

Mai: No, it isn’t. It’s Tony.

3. Mai: Is that Peter?

Tony: Yes, it is.

4. Hoa: Is that Linda?

Phong: No, it isn’t. It’s Mai.

Bài 5: Look, read and answer. (Nhìn, đọc và trả lời).

1. Is that Linda? Đó là Linda phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

2. Is that Peter? Đó là Peter phải không?

No, it isn’t. It’s Tony. Không, không phải. Đó là Tony.

3. Is that Phong? Đó là Phong phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

4. Is that Nam? Đó là Nam phải không?

No, it isn’t. It’s Quan. Không, không phải. Đó là Quân.

Bài 6: Let’s play. (Chúng ta cùng chơi).

Line-up (Trò chơi xếp hàng)

Tạo thành 2 nhóm, nhóm A và nhóm B, hai nhóm này ngồi trên bục giảng và quay mặt xuống lớp. Cung cấp cho mỗi nhóm những thẻ từ (mỗi thẻ từ sẽ chứa từ vựng, từ này sẽ giúp nhiều thành viên trong nhóm tạo thành câu có nghĩa), có thể tạo thành những câu khác nhau từ thẻ từ này. Cô giáo sẽ đọc một câu, ví dụ: This is Trinh. Nếu học sinh trong nhóm A có thể từ có chứa nội dung là các từ “This”, “is”, “Trinh” thì các bạn di chuyển thật nhanh để xếp thành một hàng sao cho thành câu đúng là “This is Trinh”. Các thành viên của nhóm B nên ngồi tại chỗ. Nếu các bạn trong nhóm B đứng lên khi cô giáo đọc câu mà nhóm A vừa tạo thành, thì các bạn trong nhóm B phạm luật chơi và rời khỏi trò chơi – nhóm thua cuộc và kết thúc cuộc chơi.

Xem thêm:  Cầu Nguyện Linh Hồn Anna Chung Hưởng Nhan Thánh Chúa
Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.