GIZ – Trang Chủ

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Giz là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Chương trình Phát triển Dự án (PDP) là một chương trình dự án vùng tại Đông Nam Á và tiểu vùng Sahara Châu Phi, được ủy quyền và tài trợ bởi Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức (BMWi) trong khuôn khổ sáng kiến Các Giải pháp Năng lượng Đức nhằm hỗ trợ các công ty Đức thiết lập quan hệ đối tác thành công và phù hợp với bối cảnh tại các thị trường nước ngoài.

Trong điều kiện tại Việt Nam, PDP cung cấp một chuỗi các dịch vụ, cho cả các công ty Đức và công ty trong nước. Các dịch vụ bao gồm chia sẻ thông tin, thiết lập thông tin liên lạc, hỗ trợ cho các dự án kiểu mẫu và quảng bá, tăng cường nhận thức và các dịch vụ tư vấn cho các điều kiện kinh doanh hiện hành. Tại các quốc gia có sự hiện diện của cơ quan xúc tiến thương mạii nước ngoài của Đức, ví dụ như Phòng Thương mại Đức (AHK), PDP hợp tác chặt chẽ và đóng góp các kinh nghiệm chuyên môn về năng lượng cũng như trong lĩnh vực phát triển. Điều này mang lại sự thống nhất trong kinh nghiệm, các mạng lưới xúc tiến ngoại thương và hợp tác phát triển.​

Xem thêm:  CI/CD là gì? Triển khai CI/CD với Gitlab - TopDev

Dự án gồm ba hợp phần:

Hợp phần 1

Chia sẻ thông tin và xây dựng hệ thống thông tin liên lạc

Hợp phần này nhằm mục tiêu cung cấp thông tin cho các công ty Đức về thị trường nước ngoài cũng như để thông tin cho các đối tác tiềm năng tại các quốc gia mục tiêu về các lợi ích của công nghệ năng lượng tái tạo và các sản phẩm cũng như dịch vụ của Đức. Hợp phần này cũng hỗ trợ quan hệ đối tác song phương thông qua việc tạo điều kiện hình thành các đầu mối thông tin liên lạc.

Hợp phần 2

Các Dự án mẫu và Nâng cao Năng lực

Mục đích của hợp phần này là nhằm đưa các sản phẩm và dịch vụ từ Đức vào các dự án mẫu tại các quốc gia mục tiêu. Hợp phần này bao gồm các hoạt động như phát hiện và đánh giá các cơ hội kinh doanh, hỗ trợ phát triển các dự án phát điện tại chỗ cho các ngành công nghiệp địa phương và nâng cao năng lực cho các nhà phát triển dự án, chẳng hạn thông qua Tuần lễ đào tạo về Năng lượng Mặt trời tại Đức.

Hợp phần 3

Quản lý các điều kiện khung

Đầu tư vào năng lượng tái tạo cần có các điều kiện khung pháp lý hấp dẫn. Một phần mục tiêu đặt ra của PDP trong việc tư vấn chính sách là chuẩn bị các phân tích và báo cáo chính sách đối với những chủ đề hiện tại, tư vấn mục tiêu liên quan đến các quy trình ra quyết định hiện hành hội thảo dành cho các nhà hoạch định và nhân viên và tham gia các chuyến thăm của phái đoàn cũng như các cuộc gặp gỡ song phương giữa nhà đầu tư và những người đưa ra quyết định.

Xem thêm:  VMware VMotion và Storage VMotion | VDO Soft
Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.