Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân: Có đơn … – Tailieumoi.vn

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về 4m7dm bằng bao nhiêu m chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Với giải bài 354 trang 64 Sách bài tập Toán lớp 5 chi tiết trong bài Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải sbt bài tập Toán lớp 5 Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Bài 354 trang 64 Bài tập Toán 5: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị là mét: 4m 7dm; 1m 8cm; 3dm 9mm; 6cm

b) Có đơn vị là đề-xi-mét: 8dm 2cm; 3dm 4mm; 72dm 6cm; 45mm

Lời giải

a) Có đơn vị là mét: 4m 7dm; 1m 8cm; 3dm 9mm; 6cm

4m7dm=4m+710m=4,7m

1m8cm=1m+8100m=1,08m

3dm9mm=3dm+9100dm=3,09dm=0,309m

6cm=6100m=0,06m

b) Có đơn vị là đề-xi-mét: 8dm 2cm; 3dm 4mm; 72dm 6cm; 45mm

8dm2cm=8dm+210dm=8,2dm

3dm4mm=3dm+4100dm=3,04dm

72dm6cm=72dm+610dm=72,6dm

45mm=45100dm=0,45dm

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Bài 327 trang 60 Bài tập Toán 5: a) Đọc các số sau: 24 356; 143 592; 6 328 457; 246 983 751…

Bài 328 trang 60 Bài tập Toán 5: a) Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau:..

Bài 329 trang 60 Bài tập Toán 5: Điền dấu (>, <, =) thích hợp:..

Xem thêm:  Quy đổi từ m sang km (Mét sang Kilômét)

Bài 330 trang 60 Bài tập Toán 5: a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:..

Bài 331 trang 60 Bài tập Toán 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:..

Bài 332 trang 61 Bài tập Toán 5: Khoanh vào chữ đặt ở câu trả lời đúng:..

Bài 333 trang 61 Bài tập Toán 5: Rút gọn các phân số:..

Bài 334 trang 61 Bài tập Toán 5: Quy đồng mẫu số các phân số:..

Bài 335 trang 61 Bài tập Toán 5: Điền dấu (>; < ; =) thích hợp:..

Bài 336 trang 62 Bài tập Toán 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:..

Bài 337 trang 62 Bài tập Toán 5: a) Viết các phân số 1/2; 1/3; 3/8 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 338 trang 62 Bài tập Toán 5: Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đó có:..

Bài 339 trang 62 Bài tập Toán 5: Viết số thập phân có:..

Bài 340 trang 62 Bài tập Toán 5: Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:..

Bài 341 trang 62 Bài tập Toán 5: Điền dấu (>; <; =) thích hợp:..

Bài 342 trang 63 Bài tập Toán 5: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:..

Bài 343 trang 63 Bài tập Toán 5: Viết ba số thập phân lớn hơn 9,61 và nhỏ hơn 9,62…

Xem thêm:  Lịch âm 25/12, xem lịch âm hôm nay Chủ Nhật ngày 25/12/2022 là

Bài 344 trang 63 Bài tập Toán 5: Tìm số tự nhiên x biết:..

Bài 345 trang 63 Bài tập Toán 5: Tìm hai số tự nhiên liên tiếp thích hợp x và y sao cho:..

Bài 346 trang 63 Bài tập Toán 5: Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho:..

Bài 347 trang 63 Bài tập Toán 5: Tìm một phân số thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho: 0,1 < … < 0,2…

Bài 348 trang 63 Bài tập Toán 5: Viết các phân số sau thành phân số thập phân:..

Bài 349 trang 63 Bài tập Toán 5: Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân:..

Bài 350 trang 63 Bài tập Toán 5: Viết các hỗn số sau thành số thập phân:..

Bài 351 trang 63 Bài tập Toán 5: Viết các hỗn số sau thành số thập phân:..

Bài 352 trang 64 Bài tập Toán 5: a) Viết các số thập phân sau thành hỗn số:..

Bài 353 trang 64 Bài tập Toán 5: a) Viết các số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:..

Bài 354 trang 64 Bài tập Toán 5: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:..

Bài 355 trang 64 Bài tập Toán 5: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:..

Bài 352 trang 64 Bài tập Toán 5: a) Viết các số thập phân sau thành hỗn số:..

Bài 353 trang 64 Bài tập Toán 5: a) Viết các số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:..

Xem thêm:  1 tỷ đô bằng bao nhiêu tiền Việt? Cách quy đổi chính xác

Bài 355 trang 64 Bài tập Toán 5: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:..

Bài 356 trang 64 Bài tập Toán 5: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là héc-ta:..

Bài 357 trang 64 Bài tập Toán 5: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:..

Bài 358 trang 65 Bài tập Toán 5: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:..

Bài 359 trang 65 Bài tập Toán 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:..

Bài 360 trang 65 Bài tập Toán 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):..

Xem thêm

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.