VĂN BẢN - CÔNG VĂN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 09/BC-HĐĐ 09-02-2015 Báo cáo sơ kết công tác Đội HK I, triển khai nhiệm vụ HK II năm học 2014-2015 Tải về
2 596/PGDĐT 27-10-2014 Tổ chức ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông Tải về
3 595/PGDĐT 27-10-2014 Tham gia cuộc thi giao thông trên internet Tải về
4 581/PGDĐT 21-10-2014 Công văn hướng dẫn tổ chức giao lưu Rung chuông vàng cấp tiểu học NH 2014-2015 Tải về
5 05/HĐĐ 10-10-2014 CV hướng dẫn một số Nghi thức và Hồ sơ Đội TNTP Tải về
6 560/PGDĐT 10-10-2014 Hướng dẫn thi GVDG tiểu học năm học 2014-2015 Tải về
7 7475/BGDĐT-KHTC 14-10-2013 Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Tải về
8 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
9 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về