Kế hoạch hội thi nghi thức Đội TNTP năm học 2014-2015

KH tổ chức hội thi nghi thức Đội cấp TH, THCS năm học 2014-2015