Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp trung học cơ sở

Ngày 21/8/2017, Phòng GD&ĐT Gio Linh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp trung học cơ sở.

THCS

Download (PDF, Unknown)