Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 cấp tiểu học

Ngày 22/5/2017, Phòng GD&ĐT Gio Linh tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 cấp tiểu học. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT và các đồng chí CBQL, tổ trưởng các trường tiểu học trong toàn huyện.

Một số hình ảnh của hội nghị:

??????????????????????????????? ???????????????????????????????