Hội nghị cán bộ quản lí trường học hè 2017

Ngày 31/7/2017, Phòng GD&ĐT tổ chức Hội nghị Cán bộ quản lí trường học hè năm 2017, dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Ngô Thanh Hải – Trưởng phòng cùng các Đ/c lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT và các Đ/c CBQL các trường MN, TH, THCS, DTNT trong toàn huyện. Hội nghị đã nghe Đ/c Lê Quang Đông – P.Trưởng phòng đánh giá công tác hè năm 2017, nêu một số hoạt động trong tháng 8/2017 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018. Kết luận hội nghị Đ/c Ngô Thanh Hải – Trưởng phòng yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung trọng tâm nhằm chuẩn bị cho năm học 2017-2018:

1. Các trường học làm tốt công tác vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, phòng học, tu sửa, mua sắm thêm CSVC chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới;

2. Chuẩn bị tốt cho Lễ Khai giảng, đảm bảo vừa là ngày lễ và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường;

3. Tổ chức tốt Hội nghị CBGV, NV vào đầu năm học; ổn định đội ngũ, tổ chức phân công lao động hợp lí nhằm phát huy năng lực của từng cán bộ giáo viên, nhân viên trong các nhà trường.

4. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của ngành GD, các trường chủ động xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;

5. Xây dựng quy chế hoạt động của khối thi đua và thành lập CLB nghĩa tình trong ngành giáo dục…

Một số hình ảnh của hội nghị:

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????