Văn bản Phòng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 09/BC-HĐĐ 09-02-2015

Báo cáo sơ kết công tác Đội HK I, triển khai nhiệm vụ HK II năm học 2014-2015

Tải về
2 581/PGDĐT 21-10-2014

Công văn hướng dẫn tổ chức giao lưu Rung chuông vàng cấp tiểu học NH 2014-2015

Tải về
3 05/HĐĐ 10-10-2014

CV hướng dẫn một số Nghi thức và Hồ sơ Đội TNTP

Tải về
4 560/PGDĐT 10-10-2014

Hướng dẫn thi GVDG tiểu học năm học 2014-2015

Tải về
5 7475/BGDĐT-KHTC 14-10-2013

Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Tải về
6 595/PGDĐT 27-10-2014

Tham gia cuộc thi giao thông trên internet

Tải về
7 596/PGDĐT 27-10-2014

Tổ chức ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

Tải về