Công Đoàn

Đại hội Công đoàn cơ quan phòng GD&ĐT Gio Linh nhiệm kì 2017-2022

Đại hội Công đoàn cơ quan phòng GD&ĐT Gio Linh nhiệm kì 2017-2022

Ngày 29/9/2017, Phòng GD&ĐT Gio Linh tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan nhiệm kì 2017-2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các Đ/c Lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện, Đ/c Ngô Thanh Hải – Bí...