Chi bộ Đảng

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG GD&ĐT NHIỆM KÌ 2017-2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG GD&ĐT NHIỆM KÌ 2017-2020

Ngày 29/6/2017, Chi bộ Phòng GD&ĐT Gio Linh tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2017 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Phan Văn Nghi – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện, Bí thư...

Đại hội Chi bộ cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo Gio Linh

Đại hội Chi bộ cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo Gio Linh

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn số 01/HD-ĐU, ngày 27/02/2015 của Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Gio Linh về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Được...

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao...

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn...